Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Lääkärin ohjeet – näin ohjaat LAKU-perhekuntoutukseen

Tässä avuksesi ohjeet neuropsykiatrisen diagnoosin saaneen 5-15-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä kuntoutukseen ohjaamiseen.

perhe keskustelee terapeutin kanssa sohvalla

LAKU-perhekuntoutukseen voit ohjata

5 – 15–vuotiaan lapsen tai nuoren, jolla on todettu asianmukaisen diagnostisen arvion perusteella jokin neuropsykiatrinen häiriö. Lisäksi lapsella on

  • pitkäkestoisen, monimuotoisen kuntoutuksellisen tuen tarve.
  • haasteita, jotka vaikuttavat toimintakykyä heikentävästi arjen ympäristöissä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona.
  • mahdollisesti myös samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän oireita, jotka liittyvät neuropsykiatriseen häiriöön tai sen oireisiin (esim. impulsiivisuuteen).
  • koko perhe tarvitsee keinoja vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseksi.
  • perhe tarvitsee lisätietoa neuropsykiatrisesta häiriöstä ja sen vaikutuksesta lapsen toimintaan.
  • perheen osallisuus kuntoutukseen on merkittävää.

Lääkärin lausunto tai selvitys hakemukseen

Perhe voi hakea kuntoutukseen, kun kuntoutustarpeesta on kirjoitettu lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee diagnoosi, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet. Voit lukea Kelan ohjeita B-lausunnon kirjoittamiseen täältä.

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132.

Lue lisää LAKU-kuntoutuksesta

Milloin LAKU-kuntoutus on sopiva vaihtoehto?

LAKU-kuntoutus on pitkäkestoista tukea koko perheelle, kuntoutuksen kesto on 1,5 vuotta. LAKU mahdollistaa tiiviin yhteistyön perheen kanssa ja työskentelyn useamman osa-alueen ja laajempien tavoitteiden kanssa, kuin esimerkiksi lyhytkestoisempi tukimuoto.

LAKU-kuntoutus on:

  • suunniteltu perhekuntoutukseksi, mikä mahdollistaa muun perheen osallistumisen kuntoutukseen paremmin. Muun perheen tuella ja esimerkiksi vanhempien ohjauksella on merkittävä vaikutus lapsen kuntoutuksen vaikuttavuuteen.
  • moniammatillista kuntoutusta, jossa voidaan hyödyntää useiden eri ammattilaisten osaamista perheen tarpeiden mukaisesti.
  • palvelu, johon kuuluu vertaistuellisia ryhmiä muiden perheiden kanssa.

LAKU-kuntoutusta suositeltaessa on hyvä huomioida, että jos lapsi saa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, hän ei voi saada LAKU-perhekuntoutusta. Kuntoutusta ei myöskään voi saada tilanteessa, jossa lapsella on huomattavia rajoituksia suoriutumisessa tai osallistumisessa. LAKU-perhekuntoutuksen tarjoama tuki ei ole riittävä lapsille, joilla on huomattavia rajoitteita toimintakyvyssä. Kuntoutusta suositeltaessa on hyvä huomioida myös perheen kokonaistilanne ja voimavarat sitoutua pitkäkestoiseen kuntoutukseen.

Aiheuttaako B-lausunto harmaita hiuksia?

B-lausunnossa tulisi ilmetä asiakkaan diagnoosi ja miksi kuntoutus olisi hänelle sopivaa. Lisäksi lausunnossa tulisi ilmetä kuntoutuksen tavoitteet. Lausuntoon voi lisätä lyhyesti hoitohistoriaa, mahdolliset hoitokontaktit ja mahdolliset tulevat hoitotoimenpiteet. B-lausunto on kuitenkin aika vapaamuotoinen ja tärkeintä on todeta asiakkaan ja perheen kuntoutuksen tarve, kirjata neuropsykiatrisesta häiriöstä aiheutuvat arjen haasteet sekä tavoitteet kuntoutukselle.


Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä