Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
tytto hymyilee ulkona ja katsoo kameraan omakotitaloalue taustalla

Lääkärin ohjeet – näin ohjaat LAKU-perhe­kun­tou­tukseen

Tässä avuksesi ohjeet neuropsykiatrisen diagnoosin saaneen 7-15-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä kuntoutukseen ohjaamiseen.

LAKU-perhe­kun­tou­tukseen voit ohjata

7-15-vuotiaan lapsen tai nuoren, jolla on todettu asianmukaisen diagnostisen arvion perusteella jokin neuropsykiatrinen häiriö. Lisäksi lapsella on

 • pitkäkestoisen, monimuotoisen kuntoutuksellisen tuen tarve.
 • toimintakykyä heikentäviä oireita, joihin pystytään vaikuttamaan kuntoutuksella.
  Tällaisia oireita ovat esimerkiksi vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
  tai omassa toiminnanohjauksessa.
 • haasteita, jotka vaikuttavat toimintakykyä heikentävästi arjen ympäristöissä, kuten koulussa tai kotona.
 • samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän oireita, joiden hoito toteutuu terveydenhuollossa.
 • koko perhe tarvitsee keinoja vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseksi.
 • perhe tarvitsee lisätietoa neuropsykiatrisesta häiriöstä ja sen vaikutuksesta lapsen toimintaan.
 • perheen osallisuus kuntoutukseen on merkittävää.

Lisäksi lapsella on moniammatillisen arvion perusteella terveydenhuollossa tehty tarvittava alkuvaiheen hoito, kokonaistilanteen kartoitus ja perhearvio. Perheen tulisi olla valmis sitoutumaan kuntoutukseen ja sen edellyttämiin muutoksiin perheen arjessa.

lapset ja terapeutit tekevät värityskuvia yhdessä

Lääkärin lausunto tai selvitys hakemukseen

Perhe voi hakea kuntoutukseen, kun kuntoutustarpeesta on kirjoitettu lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee diagnoosi, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet. Voit lukea Kelan ohjeita B-lausunnon kirjoittamiseen täältä.

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132.

Lue lisää

Milloin LAKU-kuntoutus on sopiva vaihtoehto?

LAKU-kuntoutus on pitkäkestoista tukea koko perheelle, kuntoutuksen kesto on 1,5 vuotta. LAKU mahdollistaa tiiviin yhteistyön perheen kanssa ja työskentelyn useamman osa-alueen ja laajempien tavoitteiden kanssa, kuin esimerkiksi lyhytkestoisempi tukimuoto.

LAKU-kuntoutus on:

 • suunniteltu perhekuntoutukseksi, mikä mahdollistaa muun perheen osallistumisen kuntoutukseen paremmin. Muun perheen tuella ja esimerkiksi vanhempien ohjauksella on merkittävä vaikutus lapsen kuntoutuksen vaikuttavuuteen.
 • moniammatillista kuntoutusta, jossa voidaan hyödyntää useiden eri ammattilaisten osaamista perheen tarpeiden mukaisesti.
 • palvelu, johon kuuluu vertaistuellisia ryhmiä muiden perheiden kanssa.

LAKU-kuntoutusta suositeltaessa on hyvä huomioida, että jos lapsi saa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, hän ei voi saada LAKU-perhekuntoutusta. Kuntoutusta ei myöskään voi saada tilanteessa, jossa lapsella on huomattavia rajoituksia suoriutumisessa tai osallistumisessa. LAKU-perhekuntoutuksen tarjoama tuki ei ole riittävä lapsille, joilla on huomattavia rajoitteita toimintakyvyssä. Kuntoutusta suositeltaessa on hyvä huomioida myös perheen kokonaistilanne ja voimavarat sitoutua pitkäkestoiseen kuntoutukseen.

Aiheuttaako B-lausunto harmaita hiuksia?

B-lausunnossa tulisi ilmetä asiakkaan diagnoosi ja miksi kuntoutus olisi hänelle sopivaa. Lisäksi lausunnossa tulisi ilmetä kuntoutuksen tavoitteet. Lausuntoon voi lisätä lyhyesti hoitohistoriaa, mahdolliset hoitokontaktit ja mahdolliset tulevat hoitotoimenpiteet. B-lausunto on kuitenkin aika vapaamuotoinen ja tärkeintä on todeta asiakkaan ja perheen kuntoutuksen tarve, kirjata neuropsykiatrisesta häiriöstä aiheutuvat arjen haasteet sekä tavoitteet kuntoutukselle.


Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä