Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Naispsykologi istuu nojatuolilla.

Neuropsykiatrinen valmennus

Käytännönläheistä voimavara- ja ratkaisukeskeistä valmennusta

Neuropsykiatrinen valmennus on suunniteltu tukemaan psyykkisesti lasta, nuorta tai aikuista, jotta selviytyminen arjen haasteista omien vahvuuksien avulla on mahdollista.

Kenelle

Neuropsykiatrinen valmennus suuntautuu kaikenikäisille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia oireita.  Usein neuropsykiatristen oireiden taustalla ovat synnynnäiset tekijät, mutta myös joku vamma voi aiheuttaa näitä. Toisinaan neuropsykiatrisesta valmennuksesta katsotaan olevan hyötyä koko perheelle ja silloin kutakin perheenjäsentä valmennetaan perheen yhteisen arjen sujuvoittamiseksi.

Myös päihde- ja mielenterveysongelmia omaavat hyötyvät neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Tavoitteet

  • Neuropsykiatrisen valmennuksen keskeisenä tavoitteena on valmennettavan kadoksissa olleiden voimavarojen löytäminen ja näin ollen kykenemisen tunteen kasvattaminen.
  • Neuropsykiatrisella valmennuksella pyritään erityisesti toiminnanohjauksen taitojen harjaantumiseen. Näin siis tuetaan eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista.

Mitä valmennus on

Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa valmennettavaa uskomaan omiin kykyihinsä ja auttamaan itse itseään. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen: opetellaan suunnittelemaan, aloittamaan ja loppuunsaattamaan arjen toimintoja, organisoimaan asioita sekä hallitsemaan ajankäyttöä.

Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue, esim.

  • erityispiirteiden työstäminen
  • itsetuntemuksen vahvistaminen
  • sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu
  • oppimistekniikoiden harjoittelu
  • opintojen eteenpäin vieminen
Kädet lähikuvassa kirjoittamassa asioita paperille.

Miten neuropsykiatriseen valmennukseen pääsee

Maksusitoumuksia neuropsykiatriseen valmennukseen tekevät lähinnä sosiaali- ja  terveystoimi ja erityissairaanhoito. Kuka tahansa voi tulla itse maksavana asiakkaana valmennettavaksi, myös ilman diagnoosia.