Susanna Wallin

Ergoterapeut, SI-utbildad

Språkkunskaper: finska, svenska, engelska

Jag har en mångsidig erfarenhet av barnneurologi, och mest har jag fördjupat mig i habilitering av autism spectrum och andra neuropsykiatriska svårigheter. Jag tycker det är givande att få jobba med olika barn och ungdomar, liksom också att få samarbeta med familjer och personal. För mig är det viktigt att bl.a. kunna sträva till att stöda vardagens gång, och att kunna skapa lyckade erfarenheter. Selektivt ätande är också ett tema som intresserar, och tilläggskunskap om det har jag sökt bl.a. genom att gå skolningen om S.O.S. Approach to Feeding.

Utbildning
Ergoterapeut 1996
SI-utbildning 2007
Rikligt med korta skolningar, bl.a.:
European Congress of Sensory Integration
Promoting Participation in Children with Autism
Sensory Issues in feeding
S.O.S. Approach to Feeding 2018