Coronaria Kotikylä Helminkoti, Muhos

HOIVAKOTI IKÄIHMISILLE

Coronaria Kotikylä Helminkoti sijaitsee Muhoksella Puhakan alueella ja tarjoaa turvallisen kodin 18:lle muhoslaiselle iäkkäälle ihmiselle. Talo on tuttu muhoslaisille, sillä se on toiminut ikäihmisten kotina jo parikymmentä vuotta. Coronaria on ollut kodin palveluntarjoajana vuodesta 2013 lähtien.


18 KPL TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOIVAPAIKKAA
MAHDOLLISUUS TILAPÄISHOITOON

KOULUTETTU HENKILÖKUNTA TUKENA YMPÄRIVUOROKAUDEN
YHTEISÖLLINEN JA AKTIIVINEN ARKI
TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVÄÄ VIRIKETOIMINTAA
TUKEA KAIKKIIN ELÄMÄN OSA-ALUEISIIN


 AKTIIVISTA ARKEA

Coronaria Kotikylä Helminkodissa eletään aktiivista ja elämänmakuista arkea, jossa tehdään, nähdään ja koetaan asioita yhdessä. Kodissamme asukas saa tukea ja apua kaikkiin elämän osa-alueisiin, jokaisen oman tarpeen mukaan. Kaiken perusta on asukkaan tarpeet ja toiveet asumiseen ja hoivaan liittyen.

TILAT

Helmin kodissa asutaan omassa huoneessa, jonka asukas voi itse kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Ikäihmisten hoitotyöhön koulutettu henkilökuntamme on asukkaiden tukena ympäri vuorokauden.

Tavoitteenamme on tukea asukkaita asumaan kodissamme, niin pitkään kuin se inhimilliset seikat huomioon ottaen on mahdollista. Aina elämänkulun loppuun saakka. Kodissamme on mahdollisuus saada myös tilapäishoitoa. Tilapäishoidossa asutaan vuoroin kotona ja vuoroin Coronaria Kotikylä Helminkodissa.

YLLÄPIDETÄÄN TOIMINTAKYKYÄ

Toimintakyvyn tukeminen elää kotimme kaikessa toiminnassa. Jokaista asukasta ohjataan liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti joko apuvälineillä tai ilman. Yhdessä tekeminen virkistää ja motivoi liikkumaan.

Tuemme toimintakykyä yksilöllisen suunnitelman ja mielekkään arjen toimintojen lisäksi yhdessä suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaista viriketoimintaa ympäri vuoden. Asukkaille tärkeitä asioita ovat ulkoilu, musiikki, yhdessä jutteleminen ja muisteleminen, tuoreiden leivonnaisten tuoksu ja maisteleminen, erilaiset visailut, tarinat ja yhteiset juhlat. Kodissamme on lämmin ja salliva ilmapiiri ja usein vietämmekin mukavaa aikaa jutellen asioista, joita esille nousee.

Käytössämme on SävelSirkku -palvelu, jossa on ikäihmisille mukavaa ohjelmaa. SävelSirkun kautta saamme vuoden jokaiseen päivään jutunaiheita, jumppaa ja musiikkia;  asioita, jotka ovat asukkaillemme tuttuja vuosikymmenten takaa aina tähän päivään saakka.

Asukkaaksi Helmin Kotiin

Helmin kodin palvelu on iäkkäiden tehostettua palveluasumista.  Kotimme asiakkaaksi tullaan Muhoksen kunnan vanhustyön ohjauksen kautta. Olemme Muhoksen kunnan hyväksymä palvelusetelipalvelutuottaja.

OLEMME YKSI CORONARIA KOTIKYLISTÄ!

Haluamme arvostaa vanhuutta, loimme aivan uudenlaisen asumismuodon ikäihmisille. Coronarian Kotikylä on laadukasta vanhuutta arvostava asumismuoto ikäihmisille, jonka arvot ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Vanhuus on elämänvaihe, joka tulisi saada kukoistaa juuri niin toimeliaana ja sosiaalisena kuin ihminen haluaa ja mihin hän kykenee. Tästä ajatuksesta syntyi Kotikylä.

LUE LISÄÄ CORONARIA KOTIKYLÄ -KONSEPTISTA

TULE TUTUSTUMAAN KOTIIMME!

Järjestämme mielellämme tutustumiskäyntejä kotiimme! Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan tiloihin ja toimintaamme yhdessä läheistesi, omaishoitajasi tai avustajasi kanssa. Pyydämme ystävällisesti soittamaan etukäteen ja sopimaan tutustumiskäynnin Sannan kanssa.

Sanna Paakkonen
Coronaria Kotikylä Helminkoti, Palveluvastaava
sanna.paakkonen@coronaria.fi
Puh. 050 309 8070

Coronaria Kotikylä Helminkoti, Muhos
PUHAKANTIE 14
91500 MUHOS