Coronaria Sähäkkä, Ylivieska

Coronaria Sähäkän Ylivieskan yksikkö on erikoistunut psyykkisesti oireilevien nuorten aikuisten kuntoutukseen. Yksikön hoidon, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat erityisesti 18-29-vuotiaita nuoria, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla.


12 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKKAA, 6 KUNTOUTTAVAN PALVELUASUMISEN PAIKKAA, TUKIASUMINEN JA LIIKKUVA PALVELU

PSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN VAATIMA OSAAMINEN

TOIMINNALLINEN, NUOREN AIKUISEN TARPEET HUOMIOIVA ARKI

OPISKELU- JA URAOHJAUKSEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMINNOT

NUORUUSIÄN KASVUA JA KEHITYSTÄ TUKEVA YHTEISÖ


KUNTOUTUSYKSIKKÖ KESKELLÄ KAIKKIA PALVELUJA

Ylivieskan yksikkö sijaitsee rauhallisella paikalla, noin 15 kilometrin päässä Ylivieskan keskustan palveluista. Nuoren itsenäistymisen vahvistamisen tueksi yksikön ja keskustan välillä toteutuu päivittäinen kuljetuspalvelu. Jokaisella nuorella on käytettävissä oma huone ja viihtyisät yhteiset tilat ja piha-alue erilaisia toimintoja varten.

Yksikössä nuoren ohjaus perustuu nuoren oman toimijuuden vahvistamiseen. Käytännössä se tarkoittaa nuoren oman vastuunoton tukemista asteittain turvallisessa toimintaympäristössä. Kuntoutuksen perusta on ALKAVA®-arviointijakso ja sen pohjalta tarvittaessa suunniteltava JOTOS®-kuntoutusohjelma. Nuoren valmiutta tarkastella omaa tilannettaan ja ottaa apua vastaan odotetaan ja tuetaan. Yksikön toiminnan lähtökohtana on nuoren mahdollisimman nopeaa sijoittuminen omaan asuntoon ja itsenäiseen elämään. Kuntoutumisen suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnetään Psykiatrisen avohoidon RAI-mittaria (CMH).

Yksikössä työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia ja yhteisöpedagogi. Moniammatillisen työryhmän osana ovat myös sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkäri ja toimintaterapeutti. Tukipalveluissa työskentelee ravintohuollon ohjaaja.

ASIAKKAAKSI YLIVIESKAN YKSIKKÖÖN  

Yksikköön voi hakeutua asiakkaaksi oman kunnan tai kuntayhtymän aikuissosiaalityön kautta. Vapaita paikkoja voi tiedustella yksikön vastaavalta ohjaajalta. Yhä useammin palveluohjaus tapahtuu jälkihuollon sosiaalityön piiristä. Erityisesti tilanteissa, joissa täysi-ikäistyvän nuoren itsenäinen asuminen ja arki eivät sijoituksen jälkeen vielä onnistu.