Vaaleahiuksisen naisen verenpainetta mitataan.

Selvät sävelet Verenpaineeseen – Vuorokausirekisteröinti tuo kaivattua lisätietoa verenpaineen hoitoon

Asiantuntija-artikkelit Verenpaine

Tuttuja tilanteita vastaanotolla: valkotakkiverenpainetta, heitteleviä mittaustuloksia ja ristiriitaisia kotituloksia. Verenpaineesta ei aina ota kokenutkaan lääkäri selvää. Valitettavan monen potilaan kohdalla verenpainetta hoidetaankin puutteellisesti, toteaa professori, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Mikko Syvänne. Verenpaineen vuorokausirekisteröinti on erityisen hyvä apu juuri ongelmatilanteisiin.

Tyypillinen tilanne on esimerkiksi myös ajokorttitarkastuksessa esille tuleva korkea verenpaine. Hoitoa ei voi perustaa pelkkiin vastaanottomittauksiin, vaan niitä täytyy täydentää hyvin ohjeistetuilla kotimittauksilla tai vuorokausirekisteröinnillä.

Verenpaineen kanssa kaikki ei kuitenkaan aina suju sormia napsauttamalla.

– Verenpaine on maailmanlaajuisesti eniten terveitä elinvuosia verottava riskitekijä, mutta valitettavan monen kohdalla verenpainetta hoidetaan kuitenkin puutteellisesti, sanoo professori, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Mikko Syvänne.

Potilas ei esimerkiksi halua tai pysty tekemään kotimittauksia suositellulla tavalla, jolloin vuorokausirekisteröinti voi tuoda avun. On myös useita muita tilanteita, joihin vuorokausirekisteröinti tuo hyödyllistä lisätietoa ja selkeyttä lääkehoidon tarpeeseen sekä tukea hoitotavoitteiden saavuttamiseen.

Selvyys valkotakkilukemiin

Verenpaineen mittaustulosten luotettavuudessa ongelma kulminoituu siihen, että verenpaine vaihtelee joka hetki ja reagoi moneen tekijään, minkä vuoksi kertamittaus lääkärin tai hoitajan vastaanotolla voi johtaa harhaan. Myös valkotakkivaikutus nostaa osalla potilaista verenpainetta verrattuna siihen, mitä tulokset olisivat kotioloissa.

– Yleisesti katsotaan, että valkotakkiverenpaine ei sinänsä ole lääkehoidon kohde. Se on kyllä elintapaohjannan ja seurannan kohde, mutta jos ruvetaan hoitamaan valkotakkilukemia, niin päädytään ylihoitoon. Se puolestaan johtaa mahdollisesti harmeihin siinä, että verenpaine laskee liian alas, ja tulee esimerkiksi huimausta ja muita ongelmia, Syvänne muistuttaa.

Päivä–yövaihtelu ja piilevä verenpaine esiin

Verenpaineen vuorokausirekisteröinti on ainoa keino selvittää yöllistä verenpainetta ja normaalin päivä-yövaihtelun puuttumista, joka on tavallista diabetesta, uniapneaa ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla.

Vuorokausirekisteröinti tuo esiin myös piilevän verenpaineen, jolloin verenpaine on vastaanotolla normaali, mutta yllättäen kotioloissa korkea.

– Aika usein käytännön kliinisessä työssä tulee myös esimerkiksi sellainen ongelma, että vastaanottopaineet ovat korkeat ja potilas sanoo, että kotipaineet ovat ihan hyvät. Sitten kun on tehty vuorokausirekisteröinti, niin nähdäänkin, että eivät ne kotipaineet olekaan niin hyvät, Syvänne havainnollistaa.

– Ylipäätään vuorokausirekisteröinti tuo lisätietoa ristiriitoihin, jossa eri mittaukset antavat erilaisia tuloksia tai tulokset ovat muutoin hyvin vaihtelevia, hän tiivistää.

Kokeneen erikoislääkärin hoitosuositus mukana

Mikko Syvänne, Coronaria.
Mikko Syvänne

Verenpaineen vuorokausirekisteröinti tapahtuu tutkittavan kotona niin, että mansetti on kiinnitettynä käsivarren ympärille yhdeksi vuorokaudeksi. Mukaan kuuluva laite on ohjelmoitu mittaamaan verenpaine tietyin väliajoin niin päivällä kuin yölläkin. Näin saadaan selville verenpaineen todellinen, keskimääräinen taso.

Lääkehoitoa harkittaessa vallitseva, keskimääräinen taso on aina selvitettävä vastaanoton ulkopuolisilla mittauksilla. Sama koskee tilannetta, jossa arvioidaan hoitotavoitteiden saavuttamista kohonneen verenpaineen hoidon aikana.

– Vuorokausirekisteröintiä pidetään kultaisena standardina, johon muita menetelmiä verrataan, Syvänne mainitsee.

Coronaria Analyysipalvelut Oy:n palvelussa tutkittava palauttaa laitteen rekisteröinnin jälkeen hoitajalle, ja hoitaja siirtää rekisteröintidatan verkkopalveluun. Hoitavalle lääkärille palvelun hyöty on merkittävä, sillä lukujen lisäksi palvelu antaa myös kokeneen, verenpainetta paljon hoitaneen erikoislääkärin tulkinnan datasta sekä konsultaatiolausunnon. Tämä kaikki hoituu viiden työpäivän sisällä.

Coronaria Analyysipalvelut on Suomen johtava etäkonsultaatioiden tuottaja, jonka tavoitteena on tarjota kunnissa ratkaisu jonojen hallintaan sekä potilaan nopeampaan tutkimiseen ja diagnosoimiseen.

Vuorokausirekisteröinti pähkinänkuoressa

Verenpaineen vuorokausirekisteröinti on ainoa keino selvittää yöllistä verenpainetta ja normaalin päivä-yövaihtelun puuttumista.

Vuorokausirekisteröinnistä voi olla apua myös, kun

  • potilas ei halua tai osaa toteuttaa kotimittauksia suositellulla tavalla
  • kun kotimittaukset ovat vasta-aiheisia (mittausneuroosi)
  • epäillään valkotakkihypertensiota
  • epäillään piilevää hypertensiota
  • epäillään kohtauksellista verenpaineen nousua ja laskua
  • koti- ja vastaanottomittausten välillä on huomattava ristiriita
  • arvioidaan huonoa hoitovastetta (vähintään 3 lääkettä)
  • selvitetään lääkehoidon yhteydessä esiintyviä hypotensio-oireita