Coronaria Kotikylä Kaski, Pihtipudas

HOIVAKOTI IKÄIHMISILLE

Coronaria Kotikylä Kaski sijaitsee Pihtiputaan keskustassa pohjoisessa Keski-Suomessa, Heinäjoen idyllisen museosillan lähettyvillä. Kotikylä Kaski tarjoaa päivätoimintaa ja turvallisen kodin 23 ikäihmiselle. Kotikylä Kaski on tuttu paikka lähialueen asukkaille, sillä se toiminut Pihtiputaalla vuodesta 2003 lähtien, alun perin Jokirannan palvelukodin nimellä. Osaksi Coronaria Hoiva – palveluja Palvelukeskus Kaski siirtyi 1.4.2017 alkaen.


TEHOSTTUA PALVELUASUMISTA 
LYHYTAIKAISHOITOA
PÄIVÄTOIMINTAA

KUNTOUTTAVAA JA YHTEISÖLLISTÄ ARKEA
ESTEETTÖMÄT TILAT
YHTEISÖHOIDON PERIAATTEITA 
SÄVELSIRKKU

KOULUTETTU HENKILÖKUNTA ASUKKAIDEN TUKENA YMPÄRIVUOROKAUDEN
MONIPUOLISET TUKIPALVELUT KUTEN PYYKKÄYS JA SIIVOUS


Me Kotikylä Kaskessa olemme asukkaitamme varten. Autamme heitä elämään mahdollisimman hyvää, antoisaa ja elämäntäyteistä arkea turvallisessa ympäristössä kunkin elämänhistoria ja tämän hetkinen tilanne huomioiden. Kodissamme asukas saa tukea ja apua kaikkiin elämän osa-alueisiin, jokaisen oman tarpeen mukaan. Kaiken perustana ovat asukkaan tarpeet ja toiveet asumiselle ja siihen liittyvään hoivaan.

Leivontaa Coronaria Kotikylässä Pihtiputaalla

Toimimme yhteisöhoidon periaatteita soveltaen ja asukkaan osallisuutta korostaen

Työskentelymme lähtökohtana on ajatus, että asukkaamme saavat tarpeeksi aikaa, läheisyyttä ja lämpöä. Elämme arkea yhdessä sekä koemme ja jaamme asioita toisistamme välittäen. Tavoitteenamme on tukea asukkaita asumaan kodissamme niin pitkään kuin se inhimilliset seikat huomioon ottaen on mahdollista, aina elämänkulun loppuun saakka.

kUNTOUTTAVA TOIMINTA

Huolehdimme asukkaiden kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitämisestä mielekkäiden arkiaskareiden ja kuntouttavan työotteen keinoin. Ohjaamme ja kannustamme asukkaita osallistumaan kodin toimintoihin ja liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti joko apuvälineillä tai ilman, kunkin omat voimavarat huomioiden.

Tuemme asukkaiden toimintakykyä yksilöllisen suunnitelman ja arjen toimintojen lisäksi suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaista viriketoimintaa ympäri vuoden. Asukkaille tärkeitä asioita ovat musiikki, yhdessä jutteleminen ja muisteleminen, tuoreiden leivonnaisten tuoksu ja maisteleminen, tarinointi, yhteiset juhlat, ulkoilu sekä kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin osallistuminen, esimerkiksi konserteissa ja senioritansseissa käyminen. Kodissamme on lämmin ja salliva ilmapiiri ja usein vietämme mukavaa aikaa vain jutellen asioista, joita esille nousee.

coronaria palvelukeskus kaski

tilat

Coronaria Kotikylä Kasken tilat ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät. Kodissa asutaan yhden tai kahden hengen huoneissa. Yhteiset tilat ovat avarat, ja niissä mahtuu hyvin liikkumaan apuvälineiden kanssa. Asukas voi kalustaa huoneen omilla huonekaluilla ja tavaroilla luomaan tuttua kotoista tunnelmaa. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa Kotikylä Kaskeen, ja heillä on mahdollisuus hakea Kelan asumistukea.

Kodin välittömässä yhteydessä on terasseja, joilla asukkaat voivat etenkin kesäisin ulkoilla ja istuskella oman toiveensa mukaisesti.

asukkaaksi palvelukeskus kaskeen

Kotimme asukkaaksi tullaan pääsääntöisesti Pihtiputaan Kunnan tai Viitasaaren kaupungin vanhustyön palveluohjauksen kautta. Ikääntyvien, erityisesti muistisairaiden, hoitotyöhön koulutettu henkilökuntamme on asukkaiden tukena ympäri vuorokauden.

OLEMME YKSI CORONARIA KOTIKYLISTÄ!

Haluamme arvostaa vanhuutta, loimme aivan uudenlaisen asumismuodon ikäihmisille. Coronarian Kotikylä on laadukasta vanhuutta arvostava asumismuoto ikäihmisille, jonka arvot ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Vanhuus on elämänvaihe, joka tulisi saada kukoistaa juuri niin toimeliaana ja sosiaalisena kuin ihminen haluaa ja mihin hän kykenee. Tästä ajatuksesta syntyi Kotikylä.

LUE LISÄÄ CORONARIA KOTIKYLÄSTÄ JA SEN ARVOISTA TÄÄLTÄ

TULE TUTUSTUMAAN KOTIIMME!

Järjestämme mielellämme tutustumiskäyntejä kotiimme! Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan tiloihin ja toimintaamme yhdessä läheistesi, omaishoitajasi tai avustajasi kanssa. Pyydämme ystävällisesti soittamaan etukäteen ja sopimaan tutustumiskäynnin Pirjon kanssa.

Coronaria Kotikylä Kaski
Putikontie 1
44800 Pihtipudas 
044 262 5777 

Pirjo Pietarinen
Coronaria Kotikylä Kaski, palveluesimies
p. 044 700 3201
pirjo.pietarinen@coronaria.fi