mies ja nainen kavelevat ulkona

Kuntoutuskumppanuus

Kuntoutus on sitä vaikuttavampaa mitä aikaisemmassa vaiheessa kuntoutustarve tunnistetaan. Kuntoutuskumppanuuden avulla oikean palvelun tunnistaminen helpottuu, jolloin työntekijäsi saa tarvitsemansa avun juuri silloin kun hän sitä tarvitsee. Coronaria toimii valtakunnallisesti ympäri Suomen, noin 100 eri paikkakunnalla tarjoten laajan valikoiman kuntoutus- ja terapiapalveluita eri elämäntilanteisiin.

Mitä on kuntoutuskumppanuus?

Lähes jokaisella meistä on jossakin vaiheessa työuraa erilaisia haasteita oman työhyvinvoinnin kanssa. Kuntoutus- ja terapiapalveluiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat tukea henkilöstönsä työssä jatkamista vammasta tai sairaudesta huolimatta sekä ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä ja ennenaikaista eläköitymistä. Kuntoutuskumppanuus parantaa kokonaiskäsitystä kuntoutuksen hyödyistä, vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista osana työkykyjohtamista.

Kumppanina tarjoamme maan kattavimmat sekä monipuolisimmat kuntoutus- ja terapiapalvelut. Palvelemme yrityksiä ja organisaatioita laaja-alaisesti osana työterveyden ja -hyvinvoinnin ylläpitoa sekä vahinkovakuutusyhtiöitä työ- tai liikennetapaturman jälkeisessä kuntoutuksessa. Kelan järjestämä kuntoutus on osallistujalle maksutonta. Esimerkiksi sairaanhoidollisesta fysioterapiasta osana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa on mahdollista saada osa kustannuksista Kelan korvattavaksi.


Tutustu palveluihimme

Ammatillisessa kuntoutuksessa löydämme yhdessä asiakkaan kanssa hänen ammatillisen suuntansa. Yksilöllinen tukemme auttaa myös arjen hallinnan haasteisiin ja vahvistaa työhyvinvointia.

Palvelumme ammatilliseen kuntoutukseen


Etsimme yhdessä ratkaisuja mielenterveyden haasteiden ymmärtämiseen ja hallintaan. Kursseiltamme ja valmennuksiltamme asiakas saa voimavaroja ja käytännön työkaluja arkeen.

Palvelumme mielenterveyden tueksi

Tuki- ja liikuntaelinhaasteisiin suunnatuissa palveluissamme tuemme asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia edistämällä hänen toimintakykyään, työkykyään ja liikkumistaan arjessa.

Palvelumme tuki- ja liikuntaelinhaasteisiin

Vahinkovakuutusyhtiöille suunnatussa Sauma-palvelussa kartoitamme kokonaisvaltaisesti asiakkaan työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on, että asiakkaalle löydetään jatkossa sopivimmat palvelut, jotka tukevat työllistymisen mahdollisuutta tai ohjaavat kiinnostavan koulutuksen pariin. Autamme asiakasta tarvittaessa löytämään työllistymisen tai kouluttautumisen vaihtoehtoja.

Lue Sauma-palvelusta lisää sivuiltamme >

Kuntoutuskumppanuuden edut yrityksellesi

  • Tyytyväinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö.
  • Oikeanlainen apu oikeaan aikaan.
  • Sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyden ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy.
  • Tarjoamme monialaisen kuntoutuksen asiantuntijuuden yrityksesi/organisaatiosi käyttöön.
nainen ulkona talojen edessa

Kuntoutuskumppanuuden polku

Alkukartoitus

Tunnistetaan kohderyhmät, joilla on suurimmat haasteet työ- ja toimintakyvyssä sekä määritellään kuntoutuspalvelut, joiden avulla heitä voidaan parhaiten tukea.

Yhteiset tavoitteet

Tuodaan kuntoutus osaksi työkykyjohtamista, jolloin kuntoutus on vakioaiheena työkykyneuvotteluissa ja terveystarkastuksissa.

Yhteistyö

Luodaan malli yhteistyölle, jossa kaikilla osapuolilla (yrityksellä, työterveyshuollolla ja Coronarialla) on selkeät roolit ja vastuut palveluohjauksessa.

Seuranta ja jatkuva parantaminen

Kumppanuuden onnistumista seurataan säännöllisesti yhdessä sovituilla mittareilla.

kuntoutuksen vaikuttavuus

Kuntoutus on sitä vaikuttavampaa mitä aikaisemmassa vaiheessa kuntoutustarve tunnistetaan. Kuntoutustarpeen tunnistamisen jälkeen on tärkeää ohjata henkilö oikeaan kuntoutuspalveluun, jotta hän saa tarvitsemansa avun.

Kuntoutuspalveluiden tuottajana olemme sitoutuneet laadukkaaseen ja vaikuttavaan kuntoutukseen, joka noudattaa hyviä käytäntöjä ja perustuu tutkittuun tietoon. Mittaamme palveluidemme vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä osana ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmäämme. Laadunhallintajärjestelmän mukainen toiminta takaa myös toiminnan laadun ja kehittämisen virtaviivaisuuden. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme myös asiakkaiden palautteen ja tulosten perusteella. 


Tyytyväiset asiakkaat

Meille on erityisen tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluumme. Keräämme säännöllisesti asiakkailtamme palautetta, sillä pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja ymmärtämään entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Coronaria kuntoutuspalveluiden asiakkaat suosittelevat mielellään kuntoutuspalveluitamme myös lähipiirilleen. Tämä käy ilmi NPS- ja asiakastyytyväisyysmittauksistamme. Kuntoutuksessamme olleiden asiakkaiden keskuudessa suositteluaste on 76,9 ja asiakastyytyväisyys 4,5 asteikolla 1-5.

kaksi miesta keskustelevat

Kelan kustantamaa kuntoutusta

Coronaria toimii Kelan palveluntuottajana ja järjestää Kelan kustantamaa yksilökuntoutusta, ammatillista kuntoutusta, sopeutumisvalmennuskursseja sekä kuntoutuskurssitoimintaa.

Kelan kuntoutus on osallistujalle maksutonta ja sen ajalta osallistuja saa kuntoutusrahaa. Työnantaja pystyy tukemaan työntekijänsä kuntoutusta, esimerkiksi maksamalla kuntoutusrahan ja normaalin ansion välisen erotuksen, jolloin kuntoutujan kokonaisansio ei pienene kuntoutuksen aikana.

100 % suomalainen

Meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus, joka tarkoittaa, että tuottamamme palvelut ovat kotimaisia ja Coronaria on 100 % kotimainen yritys. Tuottamistamme palveluista hyödymme siis me suomalaiset!

Miten voimme olla avuksi? Ota yhteyttä: