Seniorinainen uimassa

Kelan kuntoutuskurssit omaishoitajille

Ajankohtaista

OMAISHOITAJIEN parikurssit 2018–2019

Coronaria Terameri järjestää yhteistyössä Kelan kanssa kuntoutusta parikurssina omaishoitajille ja 
heidän hoitamalleen aikuiselle omaiselle/läheiselle. Kurssi on tarkoitettu päivittäin omaishoitajana toimiville henkilöille, joilla itsellään on jokin sairaus ja/tai mahdollisia uupumisoireita. Omaishoitajat ovat työelämässä tai työelämästä poissaolevia.

Tarjoamme tehokasta kuntoutusta ja rentouttavaa vapaa-ajan ohjelmaa Rovaniemellä Ounasvaaran kupeessa Santasportin urheiluopiston mahtavissa puitteissa.

Coronaria Terameri omaishoitajien parikurssit rovaniemi

Tavoitteet

Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea omaishoitajan työ- ja toimintakykyä ja antaa hänelle keinoja 
oman terveyden ylläpitämiseksi, auttaa häntä tunnistamaan mahdolliset kuormitustekijät ja
 löytämään ratkaisut niiden helpottamiseksi sekä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia selvitä
 omaishoitajan työstä. Tavoitteena on tukea omaishoitajan ja hoidettavan päivittäistä yhteiselämän 
sujuvuutta. Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi
 kuntoutumista edistäviä toimintoja.

coronaria terameri omaishoitajien parikurssit rovaniemi

Kurssin sisältö

Kurssi on kolmiosainen ja se toteutetaan vuoden kuluessa. Jaksojen pituudet ovat
 5+5+5 vrk. Kurssille osallistuu 8 omaishoitajaa ja 8 hoidettavaa. Suurin osa toiminnasta tapahtuu 
ryhmissä. Kurssilla omaishoitaja voi tutustua ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla arkipäivää helpottaviin toimintatapoihin. Häntä kannustetaan omatoimiseen itsensä hoitamiseen. Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja. Kurssiohjelmaan sisältyy myös virkistävää ja rentouttavaa ohjelmaa sekä ohjattua 
vapaa-ajan toimintaa.

Kurssille hakeutuminen

Kurssille hakeutumiseen tarvitaan enintään vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot
 sisältävä muu lääketieteellinen selvitys omaishoitajan terveydentilasta. Lisäksi kuntoutujan eli omaishoitajan täyttämä hakemus,
 Kelan lomake KU132. Hakemukseen liitetään enintään vuoden vanha kotikunnan toimijoiden laatima 
selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta ei tarvita. Hakemus toimitetaan Kelaan, joka tekee kurssin osallistujavalinnat. Pyydämme, että jätettyänne hakemuksen Kelaan, olette yhteydessä myös Coronaria Teramereen: Kirsi Kinnunen, puh. 050 521 0063.

kurssien ajankohdat

Kurssi nro 70645: 
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Coronaria Terameri Oy Hotel Santasport Rovaniemi
18.03.2019 - 22.03.2019 laitosmuotoinen jakso vuorokautta
12.08.2019 - 16.08.2019 laitosmuotoinen jakso vuorokautta
09.12.2019 - 13.12.2019 laitosmuotoinen jakso vuorokautta

Kurssi nro 70646:
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Coronaria Terameri Oy Hotel Santasport Rovaniemi
26.08.2019 - 30.08.2019 laitosmuotoinen jakso vuorokautta
27.01.2020 - 31.01.2020 laitosmuotoinen jakso vuorokautta
20.04.2020 - 24.04.2020 laitosmuotoinen jakso vuorokautta

Kurssi nro: 70647
jakso 16.-20.9.2019
jakso 24.-28.2.2020
jakso 25.-29.5.2020


Kurssi nro: 70648
jakso 7.-11.10.2019
jakso 16.-20.3.2020
jakso 8.-12.6.2020


Ajantasaiset vapaat paikat paikat näet Kelan sivuilta tästä linkistä. Huom! kirjoita hakusanaksi Terameri.

Lisätietoja

Kirsi Kinnunen, psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 050 521 0063
kirsi.kinnunen@coronaria.fi

Tule kuntoutumaan ja rentoutumaan!