Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Neljä nuorta istuu ulkona vierekkäin ja katsoo jotain kiinnostavaa puhelimen näytöltä.

Oma väylä-kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle henkilölle.

MITÄ oma väylä -KUNTOUTUS ON?

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on tukea nuorta arjessa, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä. Kuntoutus toteutetaan yksilö- ja ryhmätapaamisina.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena

 • vahvistaa itsetuntoa
 • harjoittaa ja tukea vuorovaikutustaitoja
 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksia
 • antaa keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • tarjota vertaistukea.

Kenelle oma väylä on tarkoitettu?

Oma väylä on tarkoitettu opiskelevalle, työssä käyvälle tai väliaikaisesti työelämästä poissa olevalle 16–29-vuotiaalle nuorelle.

Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua, jos henkilöllä on todettu;

 • Autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) TAI
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee tukea johonkin seuraavista;

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Oma väylä on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.

missä oma väylää järjestetään?

Kuntoutusta järjestetään useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Alue- ja paikkakuntakohtaisen listauksen näet sivun lopussa olevasta listasta.

Tapaamiset järjestetään toimipisteissämme tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa etäyhteydellä.

Mistä Oma väylä koostuu?

Oma väylä -kuntoutus kestää n. 12 kuukautta, jonka ajalle tapaamiset jaksotetaan henkilön tarpeiden mukaan. Tänä aikana henkilölle järjestetään

 • 27 yksilötapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1-2 läheisten ryhmätapaamista
 • 3 yksilöllistä seurantatapaamista

Oma väylä -kuntoutuksen moniammatilliset tiimit koostuvat psykologeista, toimintaterapeuteista, sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, kuntoutuksen ohjaajista.

Miten oma väylään haetaan?

Tarkemmat hakutiedot päivittyvät.


Ota yhteyttä

Valtakunnallinen palvelunumero p. 010 525 8801 tai tai kuntoutus@coronaria.fi


Oma väylä -kuntoutusta järjestetään alla listatuilla alueilla. Alueen tapaamiset tapahtuu joko alueen tietyssä yksikössä, etäkuntoutuksena tai kotikäynneillä listatuilla paikkakunnilla.

Haku alkaa 1.3. ja hakuohjeet tarkentuvat tälle sivulle myöhemmin. Oma väylä -kuntoutuspalvelut alkavat 1.4.

alueet ja paikkakunnat