Arkipäivä – Tornio

  • Kuntoutuskoti Arkipäivä on vuonna 1985 perustettu
  • mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu kuntoutuskoti,
  • joka toimii yhteisöhoidon ja kuntouttavan työotteen periaatteella.
  • Kuntoutuskoti Arkipäivässä on kaksi yksikköä: Jokkakoti ja Harjukoti.
  • Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ylläpitäminen jokapäiväisissä toiminnoissa,
  • sosiaalisten taitojen lisääminen sekä itsenäisemmän elämän hallinta.
  • Kuntoutuskoti Arkipäivä tarjoaa kodinomaisen ja turvallisen asuinympäristön
  • kolmessa eri yksikössä ja useissa tukiasunnoissa.