Takaisin

Anita Wülfing

Toimintaterapeutti

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi jo vuonna 1987. Työurani aikana olen työskennellyt eri rooleissa erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian parissa (20 vuotta yksilöterapeuttina ja ryhmänohjaajana), järjestötyössä, lastensuojelussa ja sosiaalipuolella mm. mielenterveyskuntoutujien asumiskuntoutuksen ja kuntoutuskurssitoiminnan parissa, ja täydentänyt osaamistani neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksella v. 2022. Coronariassa olen työskennellyt huhtikuusta 2022 lähtien ja täällä teen moniammatillista neuropsykiatrista kuntoutusta omaväylä- ohjaajana sekä avokuntoutuksen puolella Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toimintaterapeuttina Espoossa ja Helsingissä.

Minulla on vuosikymmenten kokemus kaikenikäisten ihmisten erilaisista psykiatrisista ja neuropsykiatrisista haasteista niin tunne-elämän-, sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen, itsesäätelyn-, toiminnanohjauksen-, arjenhallinnan-, opiskelun- ja parisuhdetaitojen alueilla. Erityisinä mielenkiinnon kohteina minulla on nuorten ja nuorten aikuisten psykiatriset ja neuropsykiatriset haasteet, itsetunnon ja minäkuvan haasteet, psykososiaalinen kuntoutuminen, pariterapia sekä koira- ja luontoavusteisuus. Luotettuna työparinani toimii asiakkaan niin toivoessa kultainennoutaja Onni, joka on elämässään ollut vuosia mukana tukemassa palvelukodissa asuvien moniongelmaisten nuorten kuntoutumista.

Yksilöllinen ja lämmin kohtaaminen, läsnäolo sekä voimavara- ja yksilölähtöisyys ovat työni perusta, samoin kuin ratkaisukeskeisyys ja positiivinen psykologia tieteenaloina. Pidän tärkeänä yksilön kokonaisvaltaista pystyvyyden tunteen, toimintakykyisyyden ja toimintamahdollisuuksien kasvua, sekä kokonaisvaltaista voimaantumista. Kuntoukseen kuuluu tarvittaessa tiivis yhteistyö asiakkaan perheen ja verkostotahojen kanssa.

Olet lämpimästi tervetullut asiakkaakseni, lähdetään yhdessä löytämään ja ottamaan käyttöön se potentiaali, joka sinussa jo on!

Koulutukset

Toimintaterapeutti
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Voimauttava valokuvaus
Mindfulness
Avekki-työyhteisön kehittämiskoulutus
EA1
Johtamisen EAT (lopputyö tekemättä)