Takaisin

Annika Vallin

Psykoterapeutti

Olen Valviran laillistama psykiatrinen sairaanhoitaja ja erityistason perheterapeutti.
Omaan pitkän työkokemuksen lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävästä terapeuttisesta ja kuntouttavasta työstä. Työkokemukseni on karttunut julkisen sektorin, järjestötoimijoiden ja yksityisen palveluntuottajan palveluksessa.
Olen työskennellyt lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakkaiden kanssa sekä kouluttanut alan työntekijöitä. Asiantuntija- ja konsultaatiotyöskentely, erilaiset kehittämistehtävät ja -hankkeet sekä laadunhallinta ovat olleet osa työtäni.
Vanhempien kanssa työskentelyn keskeisiksi teemoiksi nousevat usein mm. perheen vuorovaikutussuhteet, kasvatukseen liittyvät kysymykset, vanhemmuuden vahvistuminen ja vanhempien jaksamisen tukeminen. Hyödynnän työssäni dialogisia, narratiivisia ja toiminnallisia menetelmiä. Erityisosaamista minulla on kriisi- ja traumatyöstä sekä lasten ja perheiden kuntouttavasta työstä, jossa on läsnä lasten käytös- ja tunne-elämän häiriöitä sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmia tai autismin kirjon diagnoosi.

Koulutukset

• Erityistason perheterapiakoulutus (kela pätevyys)
• Psykiatrinen sairaanhoitaja
• Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)
• Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia (DDP)
• Lastensuojelun edunvalvoja
• Eroseminaariryhmän ohjaaja
• Ehjä lapsen mieli – perhetyön koulutus
• Kriisi- ja traumatyön vertaiskonsulttikoulutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Jonna Kiikola

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pori - Valtakatu

Tuula Mentula

Vastaava neuropsykologi

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Marjo Savolainen

Perheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Päivi Laitinen

Sosionomi, Kurssityöntekijä

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hämeenlinna

Takaisin