Takaisin

Catrine Karlberg

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Ruotsi
 • Tukiviittomat

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Autismikirjon kuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Jag utexaminerades som talterapeut från Åbo Akademi år 2012. Sedan dess har jag jobbat inom privata sektorn främst med barn och unga. Mitt arbetsspråk är svenska och jag tar emot klienter i huvudstadsregionen. Jag har en bred erfarenhet av klienter med olika typer av kommunikativa svårigheter.

Jag är bra på att skapa en bra relation med mina klienter. De bästa framstegen fås då barnet trivs och känner sig tryggt. Varje klient är unik till personlighet och stödbehov, därför behövs ett kreativt och flexibelt arbetssätt för att kunna stöda varje klient på bästa sätt. Jag utgår från klientens intressen för att skapa en så bra motivation för övningarna som möjligt. Jag samarbetar gärna med näromgivningen och ser samarbetet som mycket viktigt och värdefullt. Genom att planera och förverkliga målsättningarna tillsammans med näromgivningen blir habiliteringen en del av vardagen.

Koulutukset

puheterapeutti, FM 2012

Oral Placement Therapy 1 ja 2 (OPT)
Lasten ääntellisten pulmien kuntoutus
Picture Exchange Communication system 1 (PECS)
Mielekkään kielen resepti
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava kuntoutus
Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus
Selective mutism- evidence based practices

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Annina Manninen

Annina Manninen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Daniela Oker-Blom

Daniela Oker-Blom

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Elin Lassila

Elin Lassila

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Elsa Girod

Elsa Girod

Palvelupäällikkö, puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Takaisin