Takaisin

Emmi Sorila

Toimintaterapeutti

Työskentelen pääasiassa lasten ja nuorten parissa. Teen liikkuvaa työtä asiakkaan arjen eri ympäristöissä ja monipuolisten vastaanottotilojemme käyttö on myös mahdollista. Minulla on kokemusta erityisesti asiakkaista, joilla on haasteita motoriikkaan, sosiaalisiin taitoihin, mielenterveyteen, aistitiedon säätelyyn, tarkkaavuuden ylläpitoon, toiminnan ohjaukseen tai leikkitaitoihin liittyvillä osa-alueilla. Olen saanut laajaa kokemusta niin yksilö- kuin ryhmämuotoisesta toimintaterapian toteutuksesta. Ennen toimintaterapeutin työtä olen toiminut useamman vuoden ajan henkilökohtaisena avustajana ja ohjaajana erilaisissa asumispalveluyksiköissä. 

Toimintaterapeuttina haluan auttaa asiakastani löytämään keinoja arjen helpottamiseksi sekä saavuttamaan yhdessä asetettuja tavoitteita mielekkään tekemisen kautta. Minulle on tärkeää tiivis yhteistyö asiakkaan lähiverkoston kanssa. Pyrin luomaan terapiassa kannustavan, avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Lähellä sydäntäni ovat liikunta, luonto, ruuanlaitto sekä musiikki - hyödynnän niitä mielelläni myös osana terapiaa.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2019 

 

ICF

Gas – Goal Attainment Scaling 

Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa 

Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 

Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Sonja Ahola

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Sari Malkki

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuopio - Kunto Kuopio

Mirja Linjama

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Kati Arasalmi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Takaisin