Takaisin

Eveliina Valtonen

, Toimintaterapeutti

Työskentelen toimintaterapeuttina ja Nuotti-valmentajana laajasti Uudellamaalla. Olen työskennellyt etenkin nuorten aikuisten kanssa arjen sujuvuuden ja mielekkyyden edistämiseksi mielenterveydellisten tai sosiaalisten tilanteiden tuomien haasteiden vuoksi. Työkokemusta minulla on toimintakyvyn arvioinnista sekä yksilö- ja ryhmämuotoisesta terapiasta erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrisilta osastoilta ja poliklinikalta. Kokemusta ja kiinnostusta löytyy jonkin verran myös neuropsykiatrisista häiriöistä ja syömishäiriöiden kanssa työskentelystä. Vahvuuteni terapeuttina on yksilöllisyyden huomioiminen, motivointi ja asiakassuhteen luominen. Minulle on tärkeää, että tapaamisten sisältö luodaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen mielenkiinnonkohteet huomioiden, jotta kuntoutus on sekä mielekästä että hyödyllistä.

Koulutukset

Toimintaterapeutti, AMK 2017

Sosiaalisen kognition kuntoutusmenetelmä (SCIT) 
Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet (DKT), 2pv koulutus
Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet (KKT) 5/9 päivää 
Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta (MAPA)
Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukemiseen, 2021