Takaisin

Hanna Markkanen

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Suomi

Olen tehnyt töitä perheiden kanssa äitiys- ja lastenneuvolassa terveydenhoitajana sekä Coronariassa kuntouttavana puheterapeuttina. Perhe-elämä sen iloineen ja suruineen on minulle erittäin tuttua. Toimin kuntouttavana puheterapeuttina asiakkaan lähiympäristössä kotona, päiväkodissa tai koulussa. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten tukiviittomia, kuvia, kommunikaatiokansioita ja puhelaitteita.

Asiakkaillani on erilaisia puheeseen, kieleen, kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyviä pulmia, jotka voivat johtua mm. kielellisestä erityisvaikeudesta, kehitysvammasta tai autismin kirjon pulmista. Teen myös puheterapeutin tutkimuksia, arvioita sekä lyhyempiä puheterapiajaksoja esimerkiksi äännevirheiden korjaamiseksi. Työssäni pidän tärkeänä löytää jokaisen lapsen vahvuudet ja onnistumisen hetket, vahvistaa niitä ja tehdä ne näkyviksi.

Ratkaisukeskeisenä terapeuttina olen erityisesti keskittynyt auttamaan perhe-elämään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa. Joskus tulee hetkiä, jolloin usko omaan jaksamiseen horjuu ja silloin voi olla hyvä hakea ulkopuolisen apua. Ratkaisukeskeisessä terapiassa etsitään sinusta löytyviä voimavaroja sekä edetään pienin tavoittein kohti parempaa huomista. Olet lämpimästi tervetullut juttelemaan mieltäsi painavista asioista.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2008
Terveydenhoitaja, 1997
ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus, 2016
Oral Placement Therapy 1, 2 (OPT)
Feeding Therapy:sensomotorinen lähestyminen
Picture Exchange Communication system (PECS)
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus
PRT-menetelmän koulutus
Comfor -peruskurssi
Yhteisön ohjaus
Tukiviittomakoulutusta
Toimivan kuvakommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö
Muita ammattitaitoa ylläpitäviä koulutuksia