Takaisin

Henrika Backman

Toimintaterapeutti

Henrika Backman toimii toimintaterapeuttina (AMK) pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio).

Olen tehnyt lasten- ja nuorten kuntoutusta vuodesta 2009 moniammatillisessa työyhteisössä yhdessä lapsiin erikoistuneiden toiminta-, fysio-, puhe- ja musiikkiterapeuttien kanssa. Usein lapsen terapia tapahtuu yhteistyössä toisen kuntouttavan terapeutin kanssa. "

NDT, Neurodevelopmental Treatment Bobath -terapeutiksi valmistuin vuonna 2015 (neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa). Teen lasten ja nuorten neurologista kuntoutusta ruotsin kielellä (äidinkieli) ja suomen kielellä. Teen myös toimintaterapia-arvioita.

Haluan edistää lapsen osallistumista omassa arjessaan. Minulle yhteistyö lapsen lähiyhteisöjen kanssa on tärkeää. Käytän puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä tarvittaessa tukemaan vuorovaikutusta. Kehitän ja ylläpidän ammattitaitoani monipuolisella kouluttautumisella. Minulla on työnohjaus.

Koulutukset

Toimintaterapeutti, AMK 2007

Osa koulutuksista joihin olen osallistunut:
Sensory Profile koulutus 2011
Mielekkään Kielen Resepti 2012
Apple iPadin käyttö kuntoutuksessa 2012
Aistisäätely, tunnesäätely-psykiatriaa vai neurologiaa? 2013
Tavoitteellinen kuntoutus (GAS) 2013
Miller Function & Participation Scales, M-FunPS- testikoulutus 2014
PRT- menetelmä (Pivotal Response Training) 2014
Suun- ja kasvojenalueen kinesioteippaus. 2014
NDT- Bobath koulutus 2014-2015
Toiminnanohjaus ja oppimisen vaikeudet 2016
Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä 2017
Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa 2017
Get Permission - lähestymistapa ruokailun pulmiin 2017
Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio 2018
Leikki- ja kaveritaitojen havainnointi ja arviointi 2018

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Susanna Wallin, Coronaria.

Susanna Wallin

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Toimintaterapeutti Harriet Tergujeff, Coronaria.

Harriet Tergujeff

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Coronaria Terapeija Myllypuro Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Toimintaterapeutti Gabriela Blomqvist, Coronaria.

Gabriela Blomqvist

toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Kappelitie Coronarias habiliterings- och terapitjänster - Borgå

Takaisin