Takaisin

Juliana Mikkonen

Toimintaterapeutti

Jag jobbar som ergoterapeut med barn och unga, men även vuxna, på svenska i huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo och Vanda, samt i närliggande kommuner i västra Nyland. Ergoterapin sker på mottagningen eller i hemmet, daghemmet/skolan.

Grunden för mitt jobb som ergoterapeut är ett familjecentrerat arbetssätt. Det är viktigt för föräldrarna att få vara delaktig i sitt barns utveckling och jag vill lyfta fram föräldrarnas unika roll i sitt barns terapi. Barnet står alltid i centrum för terapin där styrkor och utmaningar får komma fram för att upptäcka nya färdigheter och förmågor. Familjecentrerat arbetssätt bygger på kommunikation, kompanjonskap, att stöda familjen och med medvetenheten om att varje familj är unik. Tillsammans med barnet och familjen gör vi upp gemensamma mål som stöder barnets vardag i hemmet, daghemmet/skolan och på fritiden. Det är viktigt att stöda barnets färdigheter och förmågor så de motsvarar vardagens olika utmaningar och så att barnet känner att han/hon lyckas i de olika aktiviteterna som förväntas av barnet.

Från mina tidigare arbeten har jag erfarenhet av barn- och familjearbete, koordination av samlingar, grupper och evenemang, samt av äldrevård och minnessjukdomar. Jag inledde mina ergoterapistudier år 2011 och utexaminerades år 2015. Jag har inriktat mig på barnfältet och har över 30 sp. samt fortsatt utbildning inom Sensorisk integrations terapi. Mina styrkor som ergoterapeut är interaktionen och växelverkan med barnet och att jag noggrant observerar faktorer i aktiviteten och omgivningen. I ergoterapin fokuserar jag på barnets sinnesreglering och motoriska, sociala samt kognitiva förmågor och färdigheter. Jag använder mig av bilder och tecken som stöd och övriga kommunikativa redskap.

Jag är stolt över att få arbeta som ergoterapeut, en av flera som är delaktiga i barnets liv, lärande och
framgång.

Koulutukset

Toimintaterapeutti/Ergoterapeut, 2015
MFun arviokoulutus, 2019
Sensorisen integraation perusteet -johdanto, A- osa 2019
Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi koulutus 2020

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anni Kärhä

Anni Kärhä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Anni Karjalainen

Anni Karjalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Riihimäki Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hämeenlinna - Raatihuoneenkatu 27

Takaisin