Juliana Mikkonen

Toimintaterapeutti

Kielitaito: Ruotsi

Toimipaikka: Kuntoutus-ja terapiapalvelut – Espoo

Juliana jobbar på svenska som ergoterapeut i Esbo, Huvudstadsregionen och Västra- Nyland; Ingå, Kyrkslätt, Sjundeå, Nummela, Lojo, och Ekenäs.


KUVAUS OSAAMISESTA

Familjecentrerat arbetssätt är grunden i mitt jobb som ergoterapeut. Det är viktigt för föräldrarna att få vara delaktig i sitt barns utveckling och jag vill lyfta fram föräldrarnas unika roll i sitt barns terapi. Barnet står alltid i centrum för terapin där styrkor och utmaningar får komma fram för att upptäcka nya färdigheter och förmågor. Grunden i familjecentrerat arbetssätt bygger på kommunikation, kompanjonskap, att stöda familjen och att varje familj är unik. Tillsammans med barnet och familjen gör vi upp gemensamma mål som stöder barnets vardag i hemmet, daghemmet/skolan och på fritiden.

Inledde mina ergoterapistudier 2011 och har inriktat mig på barnfält, utexaminerad 2015. Jag har erfarenhet av barn och familjearbete, koordinerat samlingar och evenemang, ansvarat för olika team i mitt arbete som barnledare under de senaste åren. Mina styrkor som ergoterapeut är växelverkan mellan barnet och terapeuten, interaktionen och förmågan att observera faktorer i aktiviteten som i omgivningen. Jag fokuserar på barnets emotionella och kognitiva utmaningar, uppmärksamhet och aktivitetsnivå och hur det tar sig i utryck genom sinnesreglering.

Jag är stolt över att få vara ergoterapeut, en av flera som är delaktiga i barnets liv och framgång.

KOULUTUS

Ergoterapeut / Toimintaterapeutti, Arcada, 2015