Takaisin

Laura Koivula

Toimintaterapeutti

Työskentelen Hyvinkään moniammatillisessa tiimissä LAKU-perhekuntoutuksen parissa. Asiakasryhmääni ovat neuropsykiatrisista häiriöstä kärsivät lapset, joilla on ADHD, ADD, autismin kirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä.

Työ on liikkuvaa ja tapaamiset toteutuvat paljon myös asiakkaan omassa ympäristössä eli kotona, koulussa tai muussa sovitussa paikassa.

Olen erikoistunut lasten ja nuorten toimintaterapiaan, ja minulla on paljon kokemusta lapsista, joilla on psykiatrinen, neuropsykiatrinen tai neurologinen kehityksen viivästymä, sairaus tai vamma. Haasteita, joihin pyrin kuntoutuksessa löytämään apua yhdessä lapsen ja perheen kanssa, liittyvät usein esimerkiksi aistisäätelyyn, tunnetaitoihin, vireystilan säätelyyn, keskittymiseen, motoriikkaan, toiminnanohjaukseen ja vuorovaikutustaitoihin. Pidän tärkeänä sitä, että kuntoutus keskittyy tukemaan lasta ja perhettä ratkaisukeskeisesti antaen heille konkreettisia keinoja arjen pyörittämiseksi, ja ymmärrystä diagnoosin tuomista erityistarpeista. Työskentelen aktiivisesti yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa ja pidän tärkeänä, että lapsen oma toimintaympäristö ja sen toimijat, kuten koulu otetaan aktiivisesti mukaan lapsen kuntoutumiseen.

Vaikka lapsi on kuntoutuksen keskiössä, on tärkeää ottaa huomioon koko perheen arki, sen sujuvuus ja mielekkyys. Moniammatillinen LAKU- tiimi mahdollistaa perheen kokonaisvaltaisen tukemisen, minkä koen erittäin tärkeänä.

Minulla on pitkä kokemus myös erityislasten liikunnan parista ja vahvuuteni on ryhmänhallintataidot ryhmissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Koen sen hyödyksi tehdessäni yhteis-työtä opettajien kanssa, joiden opetusluokkiin kuuluu erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.

Palvelu
LAKU -perhekuntoutus

Palvelukielet
suomi

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK, 2016
Neuropsykiatrisen lapsen kuntoutus ja perheen voimavaraistaminen 5/2023
Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa 9/2023

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Asta Pöyhönen

Asta Pöyhönen

Psykologi
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hyvinkää - Hotelli Sveitsi

Hanna Jalava

Hanna Jalava

Sosionomi
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hyvinkää - Hotelli Sveitsi

Heli Tuominen

Heli Tuominen

Palvelupäällikkö
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hyvinkää - Hotelli Sveitsi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Kumpulantie

Marko Välitalo

Marko Välitalo

Psykoterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria Psykologiset palvelut Espoo Kappelikuja Coronaria Psykologiset palvelut Helsinki - Malmi

Takaisin