Takaisin

Marjaana Rissanen

Toimintaterapeutti

Marjaana Rissanen toimii toimintaterapeuttina Kuopion alueella.

Minulla on kokemusta lasten toimintaterapiasta kunnalliselta ja yksityiseltä puolelta. Olen tehnyt sekä arviointi- että terapiatyötä. Teen töitä vastaanotolla Kuopion keskustassa, asiakkaiden kodeissa, päiväkodeissa ja kouluilla.

Terapian vaikuttavuuden vahvistamiseksi pyrin toteuttamaan terapiaa tiiviissä yhteistyössä lapsen lähiaikuisten kanssa ja hyödyntämään päiväkoti-/koulukäynneillä lapsen arjen ympäristöä harjoittelussa. Yhteistyön lisäksi panostan hyvän terapiasuhteen luomiseen ja lapsen mielenkiinnon kohteiden ja leikin hyödyntämiseen terapiassa, mitkä tekevät terapiasta lapselle mielekästä ja luovat näin hyvän pohjan taitojen kehittymiselle.

Minulla on kokemusta mm. Karkeamotoristen taitojen, kädentaitojen, hahmottamisen taitojen, leikkitaitojen, oman toiminnan ohjailun, tarkkaavuuden, ohjattavuuden ja itsesäätelyn kuntoutuksesta toimintaterapian keinoin.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK) 2008

Coronaria akatemian järjestämiä koulutuspäiviä liittyen hahmottamiseen, leikkiin ja itsesäätelyyn 2017
SPM (Sensory Processing Measure) aistisäätely kysely – koulutus 2012 (Sity ry)
Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi –koulutus 2012 (Sity ry)
M-Fun –testikoulutus 2012 (Sity ry)
SDM -menetelmä (oman kehon hahmotus, vuorovaikutustaidot ja aistitiedon jäsentyminen oppimisessa) -koulutus 2011 (Mäntykankaan koulu)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Paula Mutanen, Coronaria.

Paula Mutanen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuopio - Minna Canthinkatu

Toimintaterapeutti Päivi Heikkinen, Coronaria.

Päivi Heikkinen

Tiimivastaava, toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kajaani

Toimintaterapeutti Aino Korhonen, Coronaria.

Aino Korhonen

Toimintaterapeutti, tiimivastaava

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuopio - Kunto Kuopio Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuopio - Minna Canthinkatu

Anni Savolainen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuopio - Kunto Kuopio

Takaisin