Takaisin

Marjut Parviainen

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Neuropsykiatriset haasteet

Minulla on työkokemusta yli 30 vuotta lasten sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten, heidän perheiden sekä moniammatillisten ja kuntouttavien tahojen kanssa työskentelystä. Ennen toimintaterapeuttina työskentelyä toimin päivähoidossa ensin lastentarhanopettajana ja myöhemmin erityislastentarhanopettajana. Toimintaterapeutiksi valmistuin vuonna 2009. Olen toiminut lasten ja nuorten toimintaterapeuttina Toimintateekki Oy:ssä kymmenen vuotta ja siirtynyt ammatinharjoittajaksi Coronarian Niittykummun yksikköön maaliskuussa 2021.

Sekä erityispedagogiikan että toimintaterapiaopintojen ja oman kiinnostukseni myötä minulla on erityisosaamista kuntouttavien toiminta- ja leikkivälineiden ideoimisessa ja valmistamisessa. Käytän luontevasti tukiviittomia sekä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointivälineitä. Sovellan toimintaa lapselle ja nuorelle mielekkääksi ja sopivan haasteelliseksi. Tuen hänen osallistumistaan ja motivoitumistaan sekä keskittymistään arjen toimintoihin ottaen huomioon kehityksellisen tason, mielenkiinnonkohteet, vahvuudet ja arjessa esiin nousevat haasteet. Teen tiivistä yhteistyötä perheen, päiväkodin, koulun ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.

Koulutukset

Lastentarhanopettaja 1987
Erityislastentarhanopetta 2001, nykyisin nimikkeellä varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Toimintaterapeutti (AMK) 2009

Päivitän osaamistani ajankohtaisilla koulutuksilla. Vuonna 2021:

• Kognitiivinen viitekehys toimintaterapiassa
• PRT- Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anni Kärhä

Anni Kärhä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Ellen Nummikoski

Ellen Nummikoski

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Takaisin