Takaisin

Minna Sassi

Toimintaterapeutti

Tällä hetkellä työskentelen toimintaterapeuttina Helsingin, Vantaan ja Keravan alueella. Kutsumus ihmisläheiseen työhön sai minut vaihtamaan alaa aikuisiällä. Nyt olen unelmatyössäni! Kokemusta minulla on työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka pääasiassa olleet neuropsykiatrisia ja psykiatrisia kuntoutujia. Olen toiminut yksilökuntoutuksen lisäksi lasten tunnetaitoryhmän ohjaajana. Vahvuutenani on neuropsykiatrinen osaaminen, ratkaisukeskeisyys, sensomotoriset haasteet ja luovuus. Olen opiskellut työn ohessa neuropsykiatriseksi valmentajaksi 2022-23.

Luottamuksellinen, lämmin vuorovaikutussuhde, avoimuus ja asiakkaalle merkityksellisten toimintojen parissa työskentely ovat mielestäni onnistuneen kuntoutuksen perusta. Olen taitava kannustamaan asiakasta nostamalla esiin hänen vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä hyödyntäen niitä kuntoutusprosessissa. Pidän tärkeänä, että voin mahdollistaa asiakasta löytämään omaa arkeaan sujuvoittavat keinot, ja sitä kautta parantaa asiakkaan elämän mielekkyyttä. Kaikki nämä yhdessä mahdollistavat asiakasta löytämään aktiivisemman roolin omassa elämässään ja vahvistavat hänen minäpystyvyyttään.

Koulutukset

Toimintaterapeutti 2020
Neuropsykiatrinen valmentaja 2023
Filosofian maisteri 1999

Sensomotoriikka ja refleksit
Läheisen ohjaus terapiatyössä
Tuntoaisti ja liike – Haptinen tutkiminen ja kosketusviestien käyttö tukemassa oppimista
Lähisuhteiden etiikka
Näkökulmia positiiviseen psykologiaan
Psykologian perusteet

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anni Kärhä

Anni Kärhä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Anni Karjalainen

Anni Karjalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Riihimäki Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hämeenlinna - Raatihuoneenkatu 27

Takaisin