Takaisin

Nea Pyyhtiä

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • KELA vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • Neurologinen toimintaterapia
  • Psykiatrinen toimintaterapia

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta syksyllä 2020. Työkokemusta minulle on kertynyt valmistuttuani vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta yksityisellä sektorilla sekä julkisella sektorilla psykiatrian avohoidosta.

Tällä hetkellä toteutan pääosin lasten toimintaterapiaa, jonka lisäksi toteutan myös psykiatrista toimintaterapiaa. Minulle on tärkeää kohdata terapiassa jokainen asiakas yksilöllisesti ja empaattisesti juuri kyseisen asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon ottaen sekä rakentaa luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa. Pidän työssäni tärkeänä hyvän yhteistyön rakentumista asiakkaan lisäksi myös asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Mielestäni terapiassa on tärkeää ottaa huomioon asiakkaan vahvuudet sekä mielenkiinnon kohteet ja pyrkiä hyödyntämään niitä myös terapian toteutuksessa.

Koen toimintaterapiassa keskeiseksi työskentelyn asiakkaan arjen eri ympäristöissä, jotta toimintakyvyn tukeminen mahdollistuisi mahdollisimman laajasti arjen eri tilanteissa. Pyrin luomaan terapiatilanteista asiakkaalle innostavan ja motivoivan ympäristön, jossa on turvallista harjoitella asioita, jotka tuntuvat vielä hankalilta. Lapsiasiakkaiden kanssa harjoittelen eri arjen toimintoihin tarvittavia valmiuksia ja taitoja leikin kautta asiakasta tarvittaessa kannustaen ja pyrkien mahdollistamaan onnistumisen kokemuksia myös haastavilta tuntuvia toimintoja harjoitellessa.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK, 2020

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anne Mikonkari

Anne Mikonkari

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lahti

Anu Tallgren-Simola

Anu Tallgren-Simola

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kouvola

Heli Huhtanen

Heli Huhtanen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lahti Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Seinäjoki

Henna Hakulinen

Henna Hakulinen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hämeenlinna

Takaisin