Takaisin

Piia Pouhula

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Neuropsykiatrinen toimintaterapia

Piia Pouhula toimii toimintaterapeuttina Vantaan ja Helsingin alueilla.

Olen tehnyt lasten ja nuorten kuntoutusta vuodesta 1997 lähtien moniammatillisessa työyhteisössä. Vahvuuteni toimintaterapiassa ovat pienten lasten ja kouluikäisten neurologisessa ja neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa. Minulla on osaamista erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä. Olen tehnyt terapiatyötä muun muassa kehityshäiriöitä, autismin kirjon ja kehitysvammaisuuden sekä tunne-ja käyttäymisen pulmia omaavien asiakkaiden parissa.

Jotta kuntoutuminen ja toimivampi arki mahdollistuu työni tapahtuu tiiviissä yhteistyössä perheen ja lähiympäristön kanssa. Perustan työni asiakas- ja perhelähtöisyyteen sekä voimavarakeskeiseen ajatteluun. Toiminnan lähtökohtinani ovat tavoitekeskeisyys, läsnäoleva ja luottamuksellinen vuorovaikutus sekä iloa tuottava tekeminen.

Koulutukset

Toimintaterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja

MAP- testi koulutus
Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
Sensory profile koulutus
Tavoitteellinen kuntoutus
Get permission lähestymistapa ruokailuun
Promoting participation for children with autism
PRT – menetelmä (Pivotal Response Training)
Toiminnanohjaus ja oppimisen vaikeudet
Kommunikaation kulmakivet,  Sensorisen integraation perusteet A-osa

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky B-osa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anni Kärhä

Anni Kärhä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Ellen Nummikoski

Ellen Nummikoski

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Takaisin