Takaisin

Piia Pouhula

Toimintaterapeutti

Piia Pouhula toimii toimintaterapeuttina Vantaan ja Helsingin alueilla.

Olen tehnyt lasten ja nuorten kuntoutusta vuodesta 1997 lähtien moniammatillisessa työyhteisössä. Vahvuuteni toimintaterapiassa ovat pienten lasten ja kouluikäisten neurologisessa ja neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa. Minulla on osaamista erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä. Olen tehnyt terapiatyötä muun muassa kehityshäiriöitä, autismin kirjon ja kehitysvammaisuuden sekä tunne-ja käyttäymisen pulmia omaavien asiakkaiden parissa.

Jotta kuntoutuminen ja toimivampi arki mahdollistuu työni tapahtuu tiiviissä yhteistyössä perheen ja lähiympäristön kanssa. Perustan työni asiakas- ja perhelähtöisyyteen sekä voimavarakeskeiseen ajatteluun. Toiminnan lähtökohtinani ovat tavoitekeskeisyys, läsnäoleva ja luottamuksellinen vuorovaikutus sekä iloa tuottava tekeminen.

Koulutukset

Toimintaterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja

MAP- testi koulutus
Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
Sensory profile koulutus
Tavoitteellinen kuntoutus
Get permission lähestymistapa ruokailuun
Promoting participation for children with autism
PRT – menetelmä (Pivotal Response Training)
Toiminnanohjaus ja oppimisen vaikeudet
Kommunikaation kulmakivet
Sensorisen integraation terapian perusteet (A-osa)
Zones of regulation ja Sensorisen integraation perusteet A ja B osa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Jemima Pasuri

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Järvenpää - Coronaria FysioJärvenpää Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula

Toimintaterapeutti Anne Ruotsalainen, Coronaria.

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Toimintaterapeutti Henrika Backman, Coronaria.

Henrika Backman

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Takaisin