Takaisin

Riitta Sulander

Fysioterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Ruotsi
  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Apuvälinetarpeen arviointi
  • Asentohuimaushoito
  • NDT, Bobath

TYÖKOKEMUS
- Lasten ja nuorten kuntoutusta vuodesta 1978 lähtien moniammatillisissa työyhteisöissä yhdessä fysio-, toiminta-, musiikki- ja puheterapeuttien kanssa.
- Helsingin kaupungin kouluterveydenhuolto ja Taivallahden koulun erityisluokkien fysioterapia 1978-1982.
- Lastenlinnan sairaala, erikoisfysioterapeutti, apul. osastonhoitaja 1982-1990.
- Jyväskylän kaupunki; liikuntavammaisten erityispäiväkodin fysioterapia, lääkinnällisen kuntoutuksen lasten neurologisen fysioterapian avoterapiat sekä kehitysvammaneuvolan asiantuntijatyöryhmän jäsen 1990-1994.
- Vuodesta 1994 lähtien työskennellyt Terapiakeskus Terapeijan moniammatillisessa työyhteisössä.
- Fysioterapian perus-ja erikoistumisopintojen kenttäohjaajana 1978- 1990.
- Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos, tuntiopettajana erikoistuville lastentarhan opettajille 1991-1994.

Olen valmistunut työnohjaajaksi syksyllä 2015. Koulutukseni perustuu voimavarakeskeiseen työnohjaukseen dialogisin menetelmin. Olen ollut mukana tekemässä työkyvyn arviointeja Jyväskylän työkeskuksessa 1991-1994.

Koulutukset

Fysioterapeutti, työnohjaaja
Fysioterapian neurologinen erikoistumiskoulutus
NDT, Bobath- ja vauvaterapiakoulutus
Fysioterapian perus- ja aineopinnot
Erityispedagogiikan perusopinnot
Säännöllistä ammattitaitoa syventävää, laaja-alaista jatkokoulutusta

ERIKOISOSAAMINEN
- NDT, Neurodevelopmental Treatment, Bobath terapia (neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa).
- Vauvaterapia, myös vauvat, joilla aistisäätelyn vaikeutta sekä pienet keskoset.
- Lasten ja nuorten neurologinen kuntoutus laaja-alaisesti.
- Lasten ja nuorten ortopedisten sairauksien kuntoutus.
- Kokonaisvaltainen, pitkäjänteinen ja perhekeskeinen työskentelyote.
- Moniammatillinen ja monialainen työskentely kohti yhteisiä tavoitteita.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Emilia Lindgren

Emilia Lindgren

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja seuraavat 30 pv

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Hanna-Reeta Savolainen

Hanna-Reeta Savolainen

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja seuraavat 30 pv

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Joni Nieminen

Joni Nieminen

Jalkaterapeutti
Vapaita aikoja seuraavat 30 pv

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Päivi Rapeli

Päivi Rapeli

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja seuraavat 30 pv

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hyvinkää

Takaisin