Takaisin

Ruut Hänninen

Sosionomi

Nykyinen työni painottuu Nuottinuorten valmentamiseen. Olen toiminut kuntoutuksen toimialalla jo tovin, noin parikymmentä vuotta ja pidän edelleen työstäni, iloinen pilke silmäkulmassani. Vaihderikkaan ja antoisan työurani aikana olen toiminut ohjaajana tukiasumisyksikössä, päihdepalvelusäätiöllä ja työ- ja toimintakeskuksessa. Olen tehnyt työeläke- ja tapaturmakuntoutuksen asiantuntijan työtä, arvioiden kuntoutujien työkykyä ja osaamista suhteessa työhön. Asiakasryhmääni ovat olleet niin aikuiset, että nuoret.

Nuorille olen toiminut omaohjaajana Kelan palveluissa, nuorten ammatillisella kuntoutuskurssilla, sekä ammatillisessa kuntoutusselvityksessä. Olen ohjannut nuoria kuntoutuspoliklinikan- ja päiväosaston asiakkuuksissa sekä mm. TE-toimiston ”Nuoret kohti työtä”- palvelussa.

Olen nuorille turvallinen aikuinen, tuen nuorta vahvistamaan hänen pirstaloitunutta elämänhallintaansa. Avoimessa vuorovaikutuksessa pystyn rakentamaan luottamuksellisen dialogiin perustuvan keskustelun nuoren nykytilanteesta. Tarjoan apua ja annan nuorelle mahdollisuudet löytää omat vahvuudet, autan häntä tuomaan esille hänen vahvuutensa. Vien tavoitteet konkreettisesti nuoren arki ympäristöön. Yksilöllisesti suunnitellut käytännön toimintamallit toteutetaan nuoren kanssa yhdessä, selventäen nämä nuorelle, luoden ymmärrys mitä tehdään ja miksi. Tavoitteiden etenemistä seurataan yhdessä sovitulla tavalla, puhelimitse ja WhatsApp-viestein. Valmennan nuorta etä- että lähitapaamisilla. Huomioin kunkin nuoren iänmukaisen kehitysvaiheen, tämän pohjalta arvioin nuoren tuen ja itsenäistymisen tarvetta.

Työntekijänä tunnen palvelujärjestelmää ja pystyn ohjaamaan nuorta tekemättä asioita valmiiksi. Ohjaan nuorta myös hyödyntämään lähiverkoston tukea. Keskiössä on nuoren yksilöllinen eteneminen sekä tulevaisuuden suunnitelman laatiminen. Rohkaisen nuorta ja autan tavoitteiden luomisessa. Keskiössä realistisesti saavutettava tavoite/tavoitteet. Valmennuksessa hahmotetaan uudenlaisia tapoja toimia ja haetaan uudenlaista suuntaa.

Koulutukset

Työyhteisösovittelija, 2018
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto, 2014
Sosionomi amk, yhteisö- ja perusturvatyö, 2011
Lähihoitaja, kuntoutuksen koulutusohjelma, 2006

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Hanna-Maija Simola

Sairaanhoitaja
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lahti

Juho Tölli

Sairaanhoitaja
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere -

Katri Passila

Nuotti-valmentaja
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere -

Lilit Höijer

Sairaanhoitaja
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hämeenlinna

Takaisin