Takaisin

Sanna Hakala

Toimintaterapeutti

Sanna Hakala työskentelee Toimintaterapeuttina Järvenpään, Tuusulan, Keravan, Mäntsälän, Hyvinkään ja Riihimäen alueilla.

Olen työskennellyt lasten ja nuorten parissa koko työhistoriani ajan, mutta minulta löytyy kokemusta myös aikuisasiakkaista opintovuosien eri harjoittelujaksojen ja projektitöiden kautta. Minulla on kokemusta niin arviointi- ja terapiatyöstä kuin ryhmien ohjaamisesta. Olen työskennellyt terveyskeskuksessa ja lisäksi lastensuojelussa, minkä ansiosta olen oppinut hahmottamaan laajasti asiakkaiden ja perheiden toimintahistoriaa ja niitä lähtökohtia, joista terapeutin vastaanotolle saavutaan. Omaan jonkin verran kokemusta aistisäätelyn ongelmista kärsivien lasten kanssa työskentelystä.

Olen saanut vankkaa kokemusta psyykkisesti oireilevien ja päihteitä käyttävien varhaisnuorten ja nuorten kanssa työskentelystä. Lisäksi minulla on vahvaa osaamista verkostotyöstä etenkin päiväkotiin ja kouluun suuntautuen. Vahvuuksiani terapeuttina ovat iloisuus, empaattisuus ja tavoitteellisuus sekä luovien toimintojen hyödyntäminen.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK), 2014
Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
MAP – Miller Assessment for Preschoolers
Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus
Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa (2019)
Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena (2020)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Mari Sammalkorpi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Kappelitie Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Jaakonkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Järvenpää - Coronaria FysioJärvenpää Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula

Toimintatreapeutti Anu Suni, Coronaria.

Anu Suni

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Järvenpää - Coronaria FysioJärvenpää Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula

Jemima Pasuri

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Järvenpää - Coronaria FysioJärvenpää Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula

Takaisin