Takaisin

Sanna Hakala

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

  • Kipukuntoutus
  • Muistikuntoutus

Sanna Hakala työskentelee Toimintaterapeuttina Järvenpään, Tuusulan, Keravan, Mäntsälän, Hyvinkään ja Riihimäen alueilla.

Olen työskennellyt lasten ja nuorten parissa koko työhistoriani ajan, mutta minulta löytyy kokemusta myös aikuisasiakkaista opintovuosien eri harjoittelujaksojen ja projektitöiden kautta. Minulla on kokemusta niin arviointi- ja terapiatyöstä kuin ryhmien ohjaamisesta. Olen työskennellyt terveyskeskuksessa ja lisäksi lastensuojelussa, minkä ansiosta olen oppinut hahmottamaan laajasti asiakkaiden ja perheiden toimintahistoriaa ja niitä lähtökohtia, joista terapeutin vastaanotolle saavutaan. Omaan jonkin verran kokemusta aistisäätelyn ongelmista kärsivien lasten kanssa työskentelystä.

Olen saanut vankkaa kokemusta psyykkisesti oireilevien ja päihteitä käyttävien varhaisnuorten ja nuorten kanssa työskentelystä. Lisäksi minulla on vahvaa osaamista verkostotyöstä etenkin päiväkotiin ja kouluun suuntautuen. Vahvuuksiani terapeuttina ovat iloisuus, empaattisuus ja tavoitteellisuus sekä luovien toimintojen hyödyntäminen.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK), 2014
Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
MAP – Miller Assessment for Preschoolers
Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus
Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa (2019)
Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena (2020)                                                      Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus (2020)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintatreapeutti Anu Suni, Coronaria.

Anu Suni

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Mari Sammalkorpi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Jaakonkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Kati Arasalmi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Toimintaterapeutti Sari Salmela, Coronaria.

Sari Salmela

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelitie Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Jaakonkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Takaisin