Takaisin

Sanna Kuitula

Sosionomi, Oma väylä -kuntouttaja

Olen Sanna, koulutukseltani sosionomi, ja työskentelen Oma väylä -kuntoutuksen moniammatilli-sessa työryhmässä. Luonteeltani olen rauhallinen ja helposti lähestyttävä.

Olen tehnyt useita vuosia töitä nuorten aikuisten kanssa, joilla on erilaisia neuropsykiatrisia ja au-tismin kirjoon tai kehitysvammaan liittyviä haasteita. Lisäksi minulla on työkokemusta lasten ja per-heiden parissa tehtävästä perhetyöstä ja lasten päivähoidosta. Työssäni olen aina halunnut painottaa asiakkaan kohtaamisen, kuulluksi tulemisen ja vuorovaiku-tuksen merkitystä, riippumatta asiakkaan iästä tai pulmista, joiden parissa tehdään töitä.

Haluan auttaa asiakasta omien vahvuuksien löytämisessä ja kulkea rinnalla kohti omia tavoit-teita. Tavoitteet voivat liittyä arkeen tai ne voivat olla suurempia, kuten opintoihin tai työelämään liittyviä tavoitteita. Päämääränä on asiakkaan arjen, opiskelujen tai työelämän helpottuminen.

Voimme tavata toimistolla, kotona tai muussa arjen ympäristössä ja tarvittaessa etäyhteyden välityksellä.

Koulutukset

Sosionomi, 2008