Sanna Vehkaoja

Toimintaterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Sanna Vehkaoja toimii toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaalla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Valmistuin toimintaterapeutiksi joulukuussa 2015 Oulun ammattikorkeakoulusta. Valmistumiseni jälkeen työskentelin Oulun yliopistollisessa sairaalassa, jossa työni painottui lähinnä lasten toimintakyvyn arviointiin. Siirryttyäni yksityiselle puolelle töihin, olen saanut arvokasta työkokemusta kaiken ikäisten ihmisten kanssa työskentelystä.

Teen töitä laajalti Pohjois-Pohjanmaan alueella työskennellen asiakkaiden kodeissa, päiväkodeissa sekä kouluilla. Työssäni korostan moniammatillisen yhteistyön merkitystä sekä perhekeskeisyyttä, jotka ovat keskeisiä ammatillisia arvojani. Yhteistyön lisäksi panostan terapiasuhteen luomiseen ja asiakkaan mielenkiinnon kohteiden hyödyntämiseen terapiassa taitojen vahvistamisen tukena.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti (AMK) 2015

ESDM (Early Start Denver Model: Introduction Course) -koulutus, 2016
PRT (Pivotal Response Training) -menetelmäkoulutus, CogniMed, 2016
Coronaria akatemian järjestämiä koulutuspäiviä liittyen hahmottamiseen, leikkiin ja lasten tunnetaitoihin sekä itsesäätelyyn ja kuvakommunikaatioon 2017