Takaisin

Sara Hoyer-Lindberg

Puheterapeutti

Jag har jobbat som talterapeut i över 20 år, både på hälsovårdscentral och på den privata sidan. För tillfället är jag egenföretagare och samarbetar med Coronaria.

Jag jobbar främst med barn och unga med varierande språklig problematik. Min kundkrets är bred och jag har lång erfarenhet av både neurologiska och neuropsykiatriska språksvårigheter (t ex specifik språkstörning, dyspraktiska svårigheter, språkförståelsesvårigheter, olika syndrom med tillhörande språkliga svårigheter, hörselnedsättning, autism, intellektuell funktionsnedsättning och artikulationssvårigheter). Jag har haft nära samarbete med barnpsykiatriska polikliniken och jobbat mycket med barn som haft olika problem med sociala färdigheter (t ex anknytning och växelverkan, känslomässiga svårigheter och selektiv mutism). Fortbildningar inom theraplay och selektiv mutism har givit mig goda verktyg att jobba med dylika svårigheter. Jag har förmåga att skapa god kontakt med barn som har svårt med det sociala. Att locka fram växelverkan hos barn med kommunikativa svårigheter kräver tålamod, äkthet, lekfullhet och förmåga att sätta sig in i barnets situation. Nya färdigheter tränas och lärs in bäst då barnet känner sig tryggt och har roligt. Jag är kreativ, vilket är bra med tanke på mitt arbete. Svårigheterna hos varje barn är unika och kräver ett kreativ och flexibelt grepp av terapeuten. Övningar och metoder kan behöva anpassas för att lämpa sig för olika barn.

Till mitt arbete hör ett nära samarbete med barnets omgivning. Jag anser att föräldrarna är experter på sina barn och jag hoppas att föräldrarna vill ta en aktiv roll för att hjälpa barnet utvecklas. Därför välkomnar jag föräldrarna till terapisessionerna. Daghems- och skolpersonal är också välkomna i terapin. Jag anser att samarbete med de vuxna i barnets omgivning är mycket viktigt för att skapa goda förutsättningar för framsteg. Omgivningens stödåtgärder i vardagen är minst lika viktiga som talterapin.

Många av mina klienter drar nytta av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och jag använder både stödtecken och bildkommunikation vid behov och kan också förse omgivningen med bildstöd enligt överenskommelse.

Min mottagning finns i Borgå, men många av mina terapier sker på daghem och skolor runtom i Borgå. Jag har också möjlighet att hålla terapi i närkommunerna (Lovisa, Sibbo). Terapin sker på svenska, medan samarbetet med näromgivningen även kan ske på finska och engelska.

Jag har avtal med flera kommuner, liksom med HUS. Jag har även avtal med Fpa och ger krävande medicinsk habilitering enligt Fpa:s standard.

Koulutukset

Leg. talterapeut, FM 1998

FORTBILDNINGAR, bl a:
Theraplay (inlednings-, fördjupade- och fortsättningskurser)
Voimauttava vuorovaikutus
Pivotal Responsive Training (PRT)
Selective Mutism, Small-Steps Programme
Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset
Oral Placement Therapy (OPT)
ComFor
Leikki lapsen kehityksen tukena
WidgetGo
The Hanen Program-handledningsprogram för föräldrar och dagvårds-/skolpersonal
Picture Exchange Communication System (PECS)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Hokkanen

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Annina Manninen

Annina Manninen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Arja Sjövall

Arja Sjövall

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Catrine Karlberg

Catrine Karlberg

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Takaisin