Takaisin

Susanna Wallin

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Ruotsi
  • Suomi

Palvelut

Jag har en mångsidig erfarenhet av barnneurologi, och mest har jag fördjupat mig i habilitering av autism spectrum och andra neuropsykiatriska svårigheter. Jag tycker det är givande att få jobba med olika barn och ungdomar, liksom också att få samarbeta med familjer och personal. För mig är det viktigt att bl.a. kunna sträva till att stöda vardagens gång, och att kunna skapa lyckade erfarenheter. Selektivt ätande är också ett tema som intresserar, och tilläggskunskap om det har jag sökt bl.a. genom att gå skolningen om S.O.S. Approach to Feeding. Jag jobbar i Helsingfors och övriga huvudstadsregionen.

Susanna Wallin työskentelee toimintaterapeuttina Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Kokemusta lastenneurologiasta on kertynyt monipuolisesti, ja eniten olen perehtynyt autismin kirjon ja muiden neuropsykiatristen vaikeuksien kuntoutukseen. Työskentely erilaisten lasten ja nuorten kanssa on mielestäni antoisaa, kuten myös yhteistyö perheiden ja työntekijöiden kanssa.

Työssäni minulle on tärkeää mm. pyrkiä tukemaan arjen sujuvuutta ja luomaan onnistumisen kokemuksia. Valikoiva syöminen on myös aihe, joka kiinnostaa, ja lisätietoa siitä olen hakenut mm. käymällä S.O.S. Approach to Feeding-koulutuksen.

Koulutukset

Toimintaterapeutti 1996
SI-koulutus 2007
Runsaasti lyhyitä koulutuksia, mm.:
European Congress of Sensory Integration
Promoting Participation in Children with Autism
Sensory Issues in feeding
S.O.S. Approach to Feeding 2018
Lego Based Therapy
Zones of Regulation

Ergoterapeut 1996
SI-utbildning 2007
Rikligt med korta skolningar, bl.a.:
European Congress of Sensory Integration
Promoting Participation in Children with Autism
Sensory Issues in Feeding
S.O.S. Approach to Feeding 2018
Lego Based Therapy
Zones of Regulation

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anni Kärhä

Anni Kärhä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Ellen Nummikoski

Ellen Nummikoski

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Takaisin