Kaupungin yläpuolelta otettu ilmakuva.

Coronaria Oy ilmoittaa vastaanottamiensa hyväksyntöjen määrän olennaisesta muutoksesta koskien julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Ajankohtaista

Coronaria Oy ilmoittaa vastaanottamiensa hyväksyntöjen määrän olennaisesta muutoksesta koskien julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista - saadut hyväksynnät ja sitoumukset yhdessä Coronarian omistamien osakkeiden kanssa edustavat noin 40,2 prosenttia Silmäasema Oyj:n osakkeista

Coronaria Oy
Pörssitiedote
12.9.2019 klo 16:30 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 5.9.2019 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Silmäaseman tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 5.9.2019 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja se päättyy 26.9.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti sitoutunut ilmoittamaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti vastaanottamiensa pätevien hyväksyntöjen määrän olennaisista muutoksista viikoittain. Tämän tiedotteen ajankohtana osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 6,3 prosenttia Silmäaseman osakkeista ovat hyväksyneet tai ovat antaneet Ostotarjouksen alkamisen jälkeen tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattoman sitoumuksensa hyväksyä Ostotarjous sen ehtojen mukaisesti. Yhdessä Coronarian jo omistamien osakkeiden kanssa (mukaan lukien noin 1,5 prosenttia Silmäaseman osakkeista, jotka Coronaria on ostanut tarjoushinnalla markkinoilta tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen) tämä edustaa yhteensä noin 40,2 prosenttia Silmäaseman kaikista osakkeista.

Olemme erittäin tyytyväisiä Ostotarjouksen etenemiseen ja siihen, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 6,3 prosenttia Silmäaseman osakkeista ovat osoittaneet suhtautuvansa positiivisesti Ostotarjoukseen Tarjousajan ensimmäisen viikon aikana. Lisäksi osakkeenomistajat, jotka omistivat yhteensä noin 1,5 prosenttia Silmäaseman osakkeista ovat myyneet osakkeensa Coronarialle Nasdaq Helsingissä tarjoushinnalla tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen. Tämä on ilahduttavaa, koska käsityksemme mukaan ostotarjousten hyväksynnät yleensä painottuvat tarjousajan loppuun”, kommentoi Ostotarjousta Teppo Lindén, Coronarian toimitusjohtaja.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Teppo Lindén
Toimitusjohtaja
Coronaria Oy
Puh. 0400 684 119
teppo.linden@coronaria.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.