Työkuiskaaja neuvoo ja auttaa

Korona uuvuttaa työyhteisöissä – uusi Työkuiskaaja-palvelu auttaa

Ajankohtaista

Työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen erikoistunut Coronaria Tietotaito Oy ja Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy ovat perustaneet uuden Työkuiskaaja-palvelun, joka auttaa ja neuvoo yritysjohtoa ja päättäjiä korona-ajan tuomissa työyhteisöhaasteissa ja auttaa parantamaan tuloksentekokykyä.

”Kannamme syvää huolta siitä, että koronapandemian vaikutukset tulevat näkymään syksyllä erilaisina työntekijöiden jaksamiseen ja työyhteisöjen toimintaan liittyvinä haasteina sekä oikeudellisina kysymyksinä. Työkuiskaaja auttaa estämään tilanteiden eskaloitumista sekä auttaa siten turvaamaan yrityksen tuloksentekokyvyn”, Coronaria Tietotaidon asiakkuuspäällikkö Liisa Porento kiteyttää.

”Kaikkien organisaatioiden toimintaan liittyy suuri määrä erilaisia juridisia riskejä, jotka aiheuttavat stressiä ja vaikeuttavat päätöksentekoa. Ennakoimalla ja tunnistamalla toimintakyvyn vaarantavat riskit, varautumalla niihin ja rajaamalla vahingot, organisaatio voi keskittyä omaan ydintoimintaansa”, Asianajotoimisto Kontturi & Co:n toimitusjohtaja Jyrki Piiparinen sanoo.

Huomio jaksamiseen ja tuloksentekokyvyn turvaamiseen

Kriisiaikana organisaatiossa energia menee usein vain myrskystä selviämiseen, jolloin stressitekijät ja jaksamisen ongelmat pääsevät kasaantumaan ja kärjistymään.

”Monissa työyhteisöissä kuvitellaan, että lomakauden jälkeen koittaisi helpompi aika. Pitkästä kokemuksesta tiedämme, että joka vuosi työpaikoilla syntyy tilanteita, jotka kuluttavat voimavaroja, mutta nyt korona-aikana vastuunkantajien akkuja on rasitettu kevään ja kesän aikana jatkuvasti äärimmilleen”, Porento sanoo.

Työkuiskaaja-palvelussa huomio kiinnitetään kuormituksen tunteeseen, työyhteisön tukemiseen ja  avainhenkilöiden tuloksentekokyvyn turvaamiseen.

”Koronakriisi on lisännyt kuormituksen tunnetta ja uupumuksen riskiä erityisesti niillä ihmisillä, jotka ovat yhteisön taloudellisen tuloksenteon kannalta avainasemassa. Me mittaamme näiden ihmisten tuloksentekokyvyn ja jaksamisen, ja määritämme oikeat keinot heidän tukemiseensa sekä valmentamiseen. Olemme läsnä”, Porento kertoo.

Asiantuntija rinnallasi

Työkuiskaaja -palvelussa saat käyttöösi Coronaria Tietotaidon ja Asianajotoimisto Kontturi & Co:n rautaiset ammattilaiset, jotka kumpikin omalla erikoisasiantuntemuksellaan auttavat ja neuvovat yrityksen päättäjiä. Asiantuntijat ovat mukana, kun tulipaloja pitää sammuttaa, riitapesäkkeet purkaa, tulehtuneet keskustelusuhteet tervehdyttää ja niin edelleen.

”Resursseja säästyy, kun juridiikan ongelmiin ja sopimusriskeihin tartutaan mahdollisimman nopeasti, ennen kuin ongelmat ehtivät kasvaa suuriksi. Parasta olisi päästä pikkuhiljaa siirtymään ennakoivaan työskentelytapaan juridisten riskienhallinnan osalta. Ohjeistamme menettelytapojen kestävät toimintamallit, ja jos siitä huolimatta riski laukeaa, tilanne otetaan haltuun ennen sen kärjistymistä”, Asianajotoimisto Kontturi & Co:n toimitusjohtaja Jyrki Piiparinen sanoo.

Työkuiskaaja-palvelu on saatavilla kiinteää vuosimaksua vastaan. Palvelun sisältö räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa, ja se voi sisältää myös päättäjien sparrausta ja avainosaajien valmentamista HR-taidoissa ja juridiikassa.

”Työkuiskaaja on kokenut työ- ja liikejuridiikan sekä työelämäpalveluiden ammattilainen. Olemme riitojen ratkaisun ammattilaisia, mutta ennen kaikkea rakennamme rauhaa etukäteen ja toimimme myös tarpeen tullen sovittelijana,” Porento ja Piiparinen toteavat.

Lisätietoja:
Coronaria Tietotaito Oy
Liisa Porento                
liisa.porento@coronaria.fi

Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy
Jyrki Piiparinen
jyrki.piiparinen@kontturi.fi