sydan

Porvoon tuettujen asumispalvelujen selvitys yhteistyössä HUSin ja Coronarian kanssa paransi asukkaiden elämänlaatua

Ajankohtaista

Asumispalveluita tarvitsevien porvoolaisten elämänlaatua on saatu parannettua yhteistyön avulla. Porvoon kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja yksityinen terveydenhuoltoyhtiö Coronaria kartoittivat yhteistyössä asiakkaiden tilannetta ja hoitotarvetta, ja heille räätälöitiin sopiva asumismuoto.

Vastaavanlaista yhteisselvitystä ei ole aiemmin tehty Suomessa. Kartoituksessa oli mukana viisikymmentä asumispalveluja tarvitsevaa mielenterveys- ja/tai päihdeasiakasta Porvoossa. Porvoon kaupunki selvitti asiakkaan palvelutarpeen, ja HUS Psykiatria ja Coronaria laativat asiakkaan hoitotarpeen selvityksen.

– Selvitys vahvisti, että Porvoon kaupungin ostamat asumispalvelut ovat laadukkaita ja tavoitteellisia. Toinen merkittävä huomio oli, että yhä suurempi osa mielenterveys- ja päihdeasukkaista ovat iäkkäitä, mikä vaikuttaa heidän tarpeisiinsa. Hyvin hoidetut asumispalvelut heijastuvat hoitokustannusten hillitsemiseen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, sanoo Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

Kohteena omat ja ostopalvelut

Asiakkaat asuvat pääosin yksityisten yritysten tuottamissa asumispalveluissa, joilta Porvoon kaupunki ostaa palvelun. Selvityksessä oli mukana myös Porvoon kaupungin oman tuetun asumisyksikön Koivulan asukkaita. Selvitystyön tekijät jalkautuivat asiakkaiden pariin, ja nämä osallistuivat tiiviisti tilanteensa ja tarpeidensa arviointiin.

– Voidaan sanoa, että asukkaiden tarpeet on nyt kunnolla analysoitu. Tämän ansiosta työntekijämme ovat saaneet vahvistusta tehdyille arvioinneille ja uskaltaneet laatia rohkeampia suunnitelmia siirtymisestä kevyempään asumismuotoon. Varsinkin nuoret asiakkaat hyötyvät pidemmistä suunnitelmista, sanoo Porvoon aikuisten palvelujohtaja Annika Immonen.

Yhteensä viidestäkymmenestä asukkaasta 20 voidaan siirtää kevyempään asumismuotoon vuoden sisällä ja 10 viimeistään kahden vuoden sisällä.

Merkittävää Porvoon selvityksessä on erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon yhteistyö. Sekä selvitys että HUS Psykiatrian seurantapoliklinikkamalli ovat osoittautuneet toimiviksi työkaluiksi, sanoo maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalueen johtaja Matti Holi HUSilta.

Inhimillistä ja taloudellista hyötyä

Coronaria on kehittänyt asumispalveluanalyysia vuodesta 2018. Asumispalveluanalyysissä tuodaan kansainvälisesti hyväksyttyjen mittareiden sekä asiantuntijoiden kokemuksen ja tiedon avulla laaja-alaisesti näkyväksi tekijöitä, jotka ovat haastaneet asukkaan kuntoutumisen mahdollisuuksia ja mahdollisesti jarruttaneet siirtymistä kevyemmän tuen piiriin tai itsenäiseen asumiseen.

Analyysin pohjalta pystytään tekemään täsmennettyjä suunnitelmia kuntoutumisen edistämiseksi ja palvelujen oikea-aikaiseksi kohdentamiseksi. Yhdistämällä analyysin tuottama tieto ja kunnan, asumispalveluyksiköiden ja hoitavien tahojen tiedot ja kokemukset sekä kuntoutumista tukevat mahdollisuudet saadaan aikaan sekä taloudellisesti että inhimillisesti vaikuttavia tuloksia.

Lisätietoja:

Annika Immonen
Aikuisten palveluiden palvelujohtaja, Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
0400 126 151
annika.immonen@porvoo.fi

Ann-Sofie Silvennoinen
Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja
040 676 1274
ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

Matti Holi
HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja ja HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalueen johtaja
040 589 9465
matti.holi@hus.fi

Piia Katajapuu-Riikonen
Coronaria Oy
040 679 6040
piia.katajapuu@coronaria.fi