Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Puheterapeutti ja poika hymyilevät toisilleen.

Puheterapia

Tukea vuorovaikutukseen ja kommunikointiin

TIEDOTE KUNTOUTUSASIAKKAILLE (24.3.2020)

Olemme päivittäneet kuntoutuskäytäntöjämme Kelan tarkennettua suosituksiaan.

Klikkaa ja lue tästä päivitetyt kuntoutuskäytännöt Kelan asiakkaillemme sekä muille asiakkaillemme.

Huomioitavaa

- Huomioithan, että kuntoutukseen ei tule saapua, jos olet sairaana tai olet tullut vasta ulkomailta.
- Voit tulla turvallisesti vastaanotollemme, mikäli sinulla ei ole flunssan oireita, eikä perhepiirissäsi ole havaittu altistusta koronavirukselle.
- Huolehdimme erityisen hyvin käsihygieniasta, tarvittavasta suojauksesta, toimipisteiden tavallista huolellisemmasta siivouksesta, emmekä tule sairaana töihin.
- Suhtaudumme vakavasti viranomaisten ohjeistuksiin, ja seuraamme niitä tarkasti!
- Toimitaan yhdessä vastuullisesti.

Olemme etäkuntoutuksen konkareita ja palvellaksemme myös mahdollisia kotona olevia asiakkaitamme, olemme aloittaneet etäkuntoutuksen laajamittaisemmin kaikissa palveluissamme. Keskustele oman terapeuttisi kanssa, voisiko sinunkin kuntoutuksesi siirtyä hetkeksi verkkoon.

Lue lisää kuntoutuksen järjestämisestä etäkuntoutuksena tästä.

Korkeatasoista puheterapiaa eri-ikäisille

Puheterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa ja lieventää puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita.

Tarjoamme korkeatasoisia puheterapiapalveluita eri-ikäisille asiakkaille.

Puheterapiasta voi olla hyötyä

  • jos puheen ja kielen kehitys on viivästynyt tai poikkeava
  • jos puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa on vaikeuksia
  • jos vuorovaikutustaidoissa on haasteita
  • jos puhe on epäselvää tai äänenkäytössä on ongelmia
  • jos lukemisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa on haasteita
  • jos on syömis- tai nielemisvaikeuksia
  • jos on jokin kommunikointia haittaava vamma kuten kuulovamma
  • jos on jokin kommunikointia haittaava sairaus kuten etenevä neurologinen sairaus
  • jos tarvitsee puhetta tukevia ja korvaavia keinoja sekä ohjausta näiden keinojen käyttöön

Näin puheterapia etenee tavoitteisiinsa

Hyvä paikka tavata

Tarjoamme korkeatasoisia puheterapiapalveluita eri-ikäisille asiakkaille, ja terapeuttimme tuovat ne tarvittaessa luoksenne. Terapiatuokiot ja kuntoutusprosessiin kuuluvat palaverit toteutetaan yhdessä sovittuina ajankohtina asiakkaan arkeen sopien kotona, päiväkodilla tai koulussa. Palveluita toteutetaan myös toimipisteissämme.

Yhteistyössä eteenpäin

Puheterapiajakson alussa asiakkaan arjen sujuvuutta vaikeuttavat asiat kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa sekä määritellään puheterapiajakson tavoitteet. Kuntoutusjaksolle tehdään terapiasuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet, keinot sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden seurantamenetelmät.

Parhaisiin tuloksiin

Parhaisiin tuloksiin päästään tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakkaan, hänen läheistensä sekä muiden asiakkaan arjessa toimivien henkilöiden kanssa.

Jakson lopussa arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa puheterapian vaikuttavuutta.

Sopisiko etäpuheterapia teille?

Coronarian etäpuheterapiapalveluiden toteutuksessa hyödynnetään videoyhteyttä, jonka avulla puheterapeutti ja asiakas näkevät ja kuulevat toisensa maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta.

Lue lisää

Puheterapeutti ja tyttö puheterapiassa.

Miten puheterapiaan pääsee

Puheterapiaan voi tulla Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Asiakas voi myös itse maksaa kuntoutuksen kustannukset. Coronarialla on sopimukset Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen tuottamisesta.