Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Puheterapiasta apua vuorovaikutukseen ja kommunikointiin

Yleinen

Puheterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa ja lieventää puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. 

Puheterapiasta voi olla hyötyä, jos

  • – puheen ja kielen kehitys on viivästynyt
  • – puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa on vaikeuksia
  • – puhe on epäselvää tai äänenkäytössä on ongelmia
  • – lukemisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa on haasteita
  • – on syömis- tai nielemisvaikeuksia
  • – vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukena on käytössä puhetta tukevia ja- / tai korvaavia keinoja ja tarvitsee tukea sekä ohjausta niiden käytössä

YHDESSÄ PAREMPIIN TULOKSIIN

Puheterapiajakson alussa asiakkaan arjen sujuvuutta vaikeuttavat asiat kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa sekä määritellään puheterapiajakson tavoitteet. Kuntoutusjaksolle tehdään terapiasuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet, keinot sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden seurantamenetelmät. Jakson lopussa arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa puheterapian vaikuttavuutta.

Parhaisiin tuloksiin päästään tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakkaan, hänen läheistensä sekä muiden asiakkaan arjessa toimivien henkilöiden kanssa.

Tarjoamme korkeatasoisia puheterapiapalveluita eri-ikäisille asiakkaille. Palvelut toteutetaan asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Palvelut voidaan toteuttaa myös toimipisteissämme.