jalat lahtoviivalla valmiina juoksemaan kilpaa

Muutosjohtaminen

Olet varmasti huomannut, että onnistuminen johtamistyössä riippuu ennen kaikkea henkilöstön saamisesta mukaan muutokseen. Työntekijöiden on ymmärrettävä muuttuneiden tavoitteiden merkitys omassa työssään. Ellei johdolla puolestaan ole tietoa henkilöstön sitoutumisen esteistä, tavoitteet jäävät saavuttamatta. 

Kumppanisi tehokkaan muutoksen mahdollistajana

Yrityksen ja yhteisön tavoitteet saavutetaan aina henkilöstön työpanoksen kautta. Tämän toteutuminen on mahdollista maksimaalisesti, kun huolehditaan neljästä avainasiasta.

  • Liiketoiminnan tavoitteet ja niiden toteuttamisen esteet tulkataan jokaisen organisaatiotason ymmärtämälle kielelle – siis ylhäältä alas ja alhaalta ylös sekä yksiköiden välillä.
  • Jokaisen työntekijän osaaminen vastaa tehtävien vaatimuksia ja osaamisen kehittyminen varmistetaan.
  • Jokaisen työntekijän ominaisuudet, motivaatio ja työkyky mahdollistavat tehtävässä onnistumisen.
  • Työyhteisön toiminta on sujuvaa, vuorovaikutus toimivaa ja pulmalliset tilanteet selvitetään heti niiden ilmettyä.

Olemme auttaneet asiakkaitamme nostamaan henkilöstötuottavuuttaan erilaisin työvälinein jo noin 15 vuoden ajan. Palvelutuotteemme muuntuvat työelämän tarpeiden mukaisesti. Viime vuosina palvelumme ovat painottuneet henkilöstötuottavuuden parantamiseen.


urheilujoukkue halaamassa toisiaan

Tuloksena parempi työhyvinvointi ja tuottavuus

Kokemuksemme mukaan useimmissa organisaatioissa eri hierakiatasot erkanevat toisistaan ja yhteinen tulkinta tavoitteista jää saavuttamatta. EHTA-johtamisvalmennuksessa keskitymme erityisesti vertikaalisen johtamisen ja palauteketjun rakentamiseen vuorovaikutuksen keinoin. Tuloksena sekä tuottavuus että työhyvinvointi paranevat. 

Lue lisää

Ennakoi, havainnoi, toimi ja arvioi (ehta)- Tukea jatkuvan liiketilan johtamiseen 

EHTA on ratkaisukeskeistä ja kannustavaa työskentelyä. Valmennus kytkeytyy luontevasti osaksi organisaation toimintaa ja työkyvyn ylläpitoa. Tavoitteena on esimiesten ja henkilöstön yhä toimivampi yhteistyö.

  • Tiedostanko, mitä tavoitteet tarkoittavat työssäni?
  • Tunnistanko muutosta vastustavat ilmiöt arjessani?
  • Hahmotanko omat osaamistarpeeni uudessa toimintaympäristössä?
  • Millaisia yhteisiä pelisääntöjä tarvitsemme?
  • Toimivatko seuranta ja arviointi?


ryhma ihmisia kiipeamassa vuoren huipulle

Tavoitteista totta -valmennus

Tavoitteista totta -valmennus on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen johtamistyötä tekeville. Toimintaympäristöjen muutokset tuovat tarpeita organisaation tavoitteiden ja strategioiden täsmennykselle – usein myös organisaatiorakenteen muutoksille.

Lue lisää


Työvälineitä jatkuvan liiketilan johtamiseen

Esimiehet ja johtajat tasapainottelevat tällä hetkellä muuttuvien työympäristöjen kanssa. Katso Liisan video jatkuvan liiketilan johtamisen haasteista.


tyoryhma palaverissa poydan aaressa

Työkaluja kriisitilanteiden johtamiseen

Ajoittain joudumme kohtaamaan tilanteita, jotka pakottavat nopeisiin johtamistoimiin. Useimmiten kysymyksessä ovat toimintaympäristön muutokset, jotka vaikuttavat yrityksen tai yhteisön taloudelliseen selviämiseen.   Kriisitilanteiden tuki sisältää työkaluja tilannekuvan luomiseen, työntekijöiden kohtaamiseen, huolipuheen vähentämiseen sekä omien voimavarojen vahvistamiseen johtamistyötä tekeville, HR:lle ja työsuojeluhenkilöille.


Haluatko saada lisätietoa?

Ota minuun yhteyttä ja kerron, kuinka voimme olla avuksi.

Riitta Syren-Laine
Työelämän kehittäjä

etunimi.sukunimi@coronaria.fi


Blogit