ryhma ihmisia kiipeamassa vuoren huipulle

Tavoitteista totta -valmennus

Uusien tavoitteiden jalkautuminen henkilöstön toimintaan on avain tulosten saavuttamiseen. Tavoitteista totta -valmennus tehostaa tavoite- ja palauteketjun toimintaa ja parantaa yrityksen tuottavuutta. Valmennus vastaa mm. näihin kriittisiin kysymyksiin:

  • Kuinka tehostaa yrityksen tavoitteiden toteutumista?
  • Miten muuttuneet tavoitteet saadaan nopeasti jalkautettua?
  • Kuinka säilyttää henkilöstön sitoutuminen tehostamisvaiheessa?
  • Miten varmistaa henkilöstön työhyvinvointi muutostilanteessa?

Tavoitteista totta -valmennus on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen johtamistyötä tekeville. Toimintaympäristöjen muutokset tuovat tarpeita organisaation tavoitteiden ja strategioiden täsmennykselle – usein myös organisaatiorakenteen muutoksille.

Valmennuskokonaisuus

Valmennuksessa pyritään saavuttamaan yhteinen tulkinta organisaation tavoitteista ja varmistamaan palauteketjun toiminta läpi organisaation. Prosessin voi jakaa kahteen vaiheeseen:

  1. Esiselvitysvaihe, jossa selvitetään sisäisin haastatteluin yrityksen toiminnallinen ja rakenteellinen nykytila sekä määritellään tavoitetila
  2. Kehittämisvaihe, jossa kehitystoimet viedään käytäntöön ja onnistumiselle määritetään mittarit, seuranta ja raportointi

Nyky- ja tavoitetilan välisistä kehitystarpeista tehdään raportti, joka kuvaa rakenteellisia ja toimintatapoihin liittyviä kehitystoimia. Yhdessä keskeisiksi määritetyt kehitystoimet viedään käytäntöön ja vaikuttavuutta seurataan.

muutostyökalumme apuna kehittämistyössä

  • Tavoitteiden ja vaikuttavuusmittareiden määrittely vuoropuheluun perustuen
  • Nykytilan kartoitus: mikä estää tai edistää muutosta?
  • Rakenteellisten ja nykyisten toimintapojen muutostarpeiden määrittely ja sitouttaminen uuteen
  • Toimenpiteet luottamuksen vahvistamiseksi läpi organisaation
kasi tiputtaa kasvin verson paalle vetta

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja kerromme lisää miten voimme auttaa organisaatiotasi.

Ota yhteyttä!