Verven ammatillinen kuntoutus ja terapiapalvelut osaksi Coronariaa 

Ajankohtaista Tiedotteet

Coronaria Terameri Oy on ostanut liiketoimintakaupalla 1.4.2022 KK-Verve Oy:n ammatillisen kuntoutuksen, fysio-, puhe- ja toimintaterapian sekä niihin kuuluvat tukitoimet. Ammatillinen kuntoutus sisältää myös työeläkekuntoutuksen ja työyhteisön kehittämiskonsultoinnin. Verven työntekijät siirtyvät Coronariaan vanhoina työntekijöinä.  

Coronaria Fysioterapia Oy on ostanut liiketoimintakaupalla 1.4.2022 Verve Terapia Oy:n terapialiiketoiminnan pois lukien psykoterapialiiketoiminnan. Verve Terapian työntekijät siirtyvät Coronariaan vanhoina työntekijöinä.  

Kaupan myötä Coronariaan siirtyy 25 miljoonan euron liikevaihto ja 350 työntekijää.  

Kaupat eivät vaikuta nykyisiin asiakas- ja sopimussuhteisiin, joten asiakkaat saavat asiantuntevat palvelut tutuista paikoista kuten tähänkin asti. 

”Olemme tuottaneet kuntoutuspalveluita monialaisesti, ja nyt haluamme keskittyä entistäkin selkeämmin lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä valtakunnalliseen vahinkovakuutusyhtiöiden kuntoutukseen, jota omistajatahotkin tekevät sekä psykoterapian liiketoiminta-alueeseen. Olemme olleet ammatillisen kuntoutuksen pioneereja ja meille on karttunut erinomainen osaaminen sekä palvelukulttuuri. Ammatillisen kuntoutuksen palveluita on tulevaisuudessa vietävä entistä pienemmille alueille ja lähelle asiakkaita. Coronarialla on Verveäkin kattavampi verkosto, joten tätäkin kautta Coronariasta tulee hyvä uusi omistaja ja toiminnan jatkaja. Coronaria on keskittynyt monialaisesti muun muassa fysio-, puhe- ja toimintaterapiaan, joten heillä on hyvä mahdollisuus jatkaa myös näitä palveluita”, sanoo KK-Verve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.  

KK-Verve Oy:n tarjontaan jää liikenne- ja tapaturmavakuutuskuntoutus sekä lääkinnällinen laitoskuntoutus Oulussa ja Lahdessa. Verve Terapia Oy:n tarjontaan jää psykoterapia.  

”Coronaria Kuntoutuspalveluilla on ollut tähän asti yksilöterapian ja moniammatillisen kuntoutuksen vahvat ja laajat palvelukokonaisuudet. Ammatillisen kuntoutuksen osuus on ollut yhtiön toiminnassa pienempänä. Verve-kaupalla saamme valtakunnallisen ja laajan jalansijan myös ammatilliseen kuntoutukseen. Tulevaisuudessa Coronaria pystyy kokonaisvaltaisesti tarjoamaan kuntoutuspalveluita hyvin laajalle asiakasjoukolle valtakunnallisesti”, sanoo Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Arto Lamberg.   

”Verven toiminnalla on pitkät perinteet ja yhtiö on ollut kuntoutustoiminnassa edelläkävijä monella tapaa. Olemme todella iloisia saadessamme joukkoomme näin suuren määrän asiantuntijoita ja pääsemme yhdessä kehittämään toimintaamme eteenpäin. Kuntoutuksella ennaltaehkäisevänä toimintana on suuri yhteiskunnallinen merkitys, johon haluamme uudelle palvelukokonaisuudella vaikuttamassa. Toivotan lämpimästi verveläiset tervetulleiksi osaksi laajaa kuntoutusverkostoamme!”, Lamberg jatkaa.    

Coronaria Kuntoutuspalvelut tarjoaa monipuolisia kuntoutus- ja terapiapalveluja valtakunnallisesti jo 100 toimipisteessä yli 1500 asiantuntijan voimin. 

Coronaria on 100 % suomalainen terveyspalveluihin erikoistunut yritys, jonka tarjontaan kuuluvat monipuoliset kuntoutuksen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Koska Coronarian tuottamat palvelut ovat kotimaisia ja olemme kotimainen yritys, meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus. 

KK-Verve Oy on valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva monipuolinen asiantuntija. Tuemme ihmisiä kohti mielekästä arkea sekä pääsemään ja palaamaan työelämään sekä pysymään siellä. Työpaikoilla valmennamme yksilöitä ja esimiehiä liiketoiminnan uudistuvissa tilanteissa. Toimimme 17 paikkakunnalla. Verve on täysin kotimainen yritys, jonka omistavat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, joiden taustalla ovat kotimaiset omistajat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Säätiöiden tarkoituksen mukaisesti yrityksen tulos jää yritykseen ja sillä kehitetään kuntoutustoimintaa.  KK-Verve Oy:n 100 % omistama Verve Terapia Oy on valtakunnallinen terapia-alan asiantuntija. Kuljemme vierelläsi kohti kokonaisvaltaisesti parempaa arkea fysioterapian, toimintaterapian ja psykoterapian keinoin. Verve Terapia Oy on KK-Verve Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka tarjoaa fysio- ja toimintaterapiaa 5 paikkakunnalla sekä psykoterapiaa 12 paikkakunnalla.  

Lisätietoja:

Coronaria kuntoutuspalvelut Oy
Arto Lamberg
toimitusjohtaja
050 400 1108
arto.lamberg(a)coronaria.fi

KK-Verve Oy
Hannu Ronkainen
toimitusjohtaja
050 559 4797
hannu.ronkainen(a)verve.fi

Verve Terapia Oy
Raimo Kalliokoski
toimitusjohtaja
050 553 9111
raimo.kalliokoski(a)verve.fi