Miesasiakas ja tummahiuksinen terapeuttinainen keskustelevat pöydän ääressä.

Sauma - monialainen toimintakykyarvio vakuutusyhtiöille

Asiantuntijoiden tarkat tutkimukset

mikä sauma on?

Sauma-palvelu takaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen tilanteen kartoituksen, eteenpäin ohjauksen sekä tarvittavat kuntoutustoimenpiteet. Palvelun päätyttyä asiakkaalle on rakennettu verkosto ja jatkosuunnitelma määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kaikki lausunnot kirjataan Kantaan.

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on arkeen vaikuttavia toimintakyvyn haasteita tai uhka toimintakyvyn heikkenemiselle sekä tarve asiantuntevalle rinnalla kulkijalle kuntoutumisen takaamiseksi.

Haasteet voivat näyttäytyä esim.

  • Toistuvina sairaslomina
  • Vaikeutena selviytyä työtehtävistä
  • Tuki- ja liikuntaelinvaivoina
  • Mielenterveysongelmina
  • Kipuoireina
  • Neuropsykologisina oireina
  • Päihteiden käyttönä
  • Keskittymisvaikeuksina
  • Aloitekyvyttömyytenä
  • Unettomuutena

Tuotamme palvelua valtakunnallisesti.

Monialainen alkukartoitus (3-6 viikkoa)

Tehdään jokaiselle asiakkaalle. Kartoitetaan monialaisesti asiakkaan työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia haasteita sekä tehdään jatkosuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakas ohjataan tarpeen mukaisiin palveluihin julkisen terveydenhuoltoon, työterveyshuoltoon tai Coronarian syventäviin palveluihin kuntoutuksen asiantuntijan vastaanotolle.

Terveydenhuollollinen valmennus (3-6 kk)

Monialaisen alkukartoituksen jatkopalveluna yksilöllistä, toimintakykyä edistävää, motivoivaa, kuntouttavaa ja tavoitteellista kuntoutuksen ammattilaisen ohjausta. Ohjaajaksi valikoituu alkukartoituksessa esille tulevien tarpeiden mukaan joko fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai psykologi. Valmennus tapahtuu asiakkaan arjessa, rinnalla kulkien.

Laaja-alainen työ- ja toimintakyvyn arviointi (1-3 kk)

Palveluun ohjautuu monialaisesta alkukartoituksesta ne henkilöt, joilla nousee tarve tarkemmille toimintakyvyn arvioinneille asiakkaan tilanteen ja jatkokuntoutusmahdollisuuksien edistämiseksi. Arviointeja tekevät fysioterapeutit, toimintaterapeutit, psykologit ja neuropsykologit.

miten pääsee mukaan?

Palvelun tilaaja ilmoittaa asiakkaan palveluun ja Coronarian vastuuohjaaja soittaa asiakkaalle varatakseen tapaamisajan.


Ota yhteyttä ja kysy lisää!