Tarina

Coronarian tarina

Coronaria Oy on lääkäreiden perustama, omistama ja johtama yhtiö. Coronarian tarina sai alkunsa vuonna 1988, kun neljä nuorta oululaista lääkäriopiskelijaa keksivät ruveta tuottamaan erilaisia oppaita lääkäreiden työtä helpottamaan ja myymään niihin mainostilaa saadakseen rahaa kurssimatkaansa varten.

Koska oppaat osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi lääkäreille, niiden suosio kasvoi ja samalla kasvoivat tuototkin. Nuoret yrittäjät eivät kuitenkaan nostaneet tuottoja itselleen vaan pitivät ne firmassaan. Varsin nopeasti liiketoiminta kasvoi myös muille toimialoille.

Coronariassa on alusta lähtien uskallettu haastaa vallitsevia toimintamalleja ja pohtia, miten eri asioita voisi tehdä paremmin tai järkevämmin. Se on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi toimia, ja tuonut selkeää kilpailuetua jäykkiin ja suuriin toimijoihin nähden.

Sama kriittisyys ja ennakkoluulottomuus on myös rohkaissut yrityksen omistajia kasvattamaan liiketoimintaansa silloinkin, kun muut ovat epäröineet. Riskejä on uskallettu ottaa, virheistä on pyritty oppimaan ja onnistumista iloitsemaan.

Tänä päivänä Coronaria on yksi Suomen merkittävimmistä terveydenhuollon yrityksistä, ja suurimmista toimijoista ainoa, joka on täysin suomalaisessa omistuksessa.

Coronaria Oy kuuluu kotimaiseen Cor Group- konserniin, jonka ympärille on syntynyt Suomen laajin terveysalan yritysklusteri, joka työllistää Suomessa jo yli 2500 ihmistä ja jonka liikevaihto vuonna 2017 oli 168 miljoonaa euroa.

historia

1988 Nuoret oululaiset lääkärit perustavat Coronaria Oy:n ja alkavat tekemään työhön liittyviä oppaita lääkäreille. Ensimmäisenä julkaistiin opas nimeltä Terveyskeskuskäsikirja.
2001 Lääkäri Timo Strid perustaa Keikkalainen Oy:n, joka alkaa harjoittamaan lääkäreiden henkilöstövuokraustoimintaa.
2003 Suomen radiologipalvelu Oy perustetaan.
2004 Kehitetään terveydenhuollon alalle ainutlaatuista lääkäreiden franchising-toimintaa.
2005 Cor Group yrityksen pääomistajaksi. Keikkalainen Oy:stä tulee Coronaria Hoitoketju Oy. Ensimmäinen lääkäreiden franchising-yritys aloittaa toimintansa.
2006 Hammaslääkäreiden henkilöstövuokraustoiminta alkaa.
2007 Silmälääkäripalveluiden ja hoitohenkilökunnan henkilöstövuokraustoiminta alkaa. Coronaria Hoitoketju Oy mukana ensimmäisessä kokonaisvaltaisessa terveydenhuollon ulkoistuksessa.
2008 Hoivapalveluiden tuottaminen alkaa.
2010 Coronaria Päivähoito Oy perustetaan.
2011 Coronaria Hoitoketju Oy, Coronaria Hammaslääkärit Oy, Coronaria Silmäklinikka Oy ja Coronaria Päivähoito Oy ottavat käyttöön yhteisen Coronaria -markkinointinimen.
2012 Coronaria -konsernin yritykset saavat kotimaisuudestaan Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnuksen.
2013 Suomen radiologipalvelu Oy tulee osaksi Coronaria -konsernia.
Hammasklinikka Dent Oy tulee osaksi Coronaria -konsernia.
Coronaria on yksi Suomen suurimmista terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajista.
2014 Coronaria Hammaslääkärit Oy fuusioituu Coronaria Hoitoketju Oy:hyn.
2014 Suomen Radiologipalvelu Oy muuttaa nimensä Coronaria Radiologipalveluksi.
2016 Coronaria Hoitoketju Oy keskittyy ydinliiketoimintojensa kehittämiseen erikoissairaanhoidon, kuntoutuksen ja hoivapalveluiden alueilla. Osakekaupan myötä Touhula Varhaiskasvatus Oy:n omistuspohja laajenee ja EQT:sta tulee enemmistöomistaja.