Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Anna-Riikka Jämsä toimii puheterapeuttina Oulun seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Anna-Riikka valmistui puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2011. Loppuharjoittelun Anna-Riikka suoritti Keski-Suomen keskussairaalan aikuisneurologisella kuntoutusosastolla, missä hän sai laajasti kokemusta mm. afasian ja nielemishäiriöiden puheterapeuttisesta arvioimisesta ja kuntoutuksesta osana moniammatillista tiimiä.

Espoon Rinnekoti-Säätiöllä Anna-Riikka työskenteli moninaisista syistä kehitysvammaisten sekä autististen lasten ja nuorten puheterapeuttisen arvioimisen ja kuntoutuksen parissa. Samalla hän sai kokemusta puhetta tukevien ja korvaavien AAC-menetelmien käyttämisestä, kuten kuvista ja tukiviittomista. Pääkaupunkiseudulla yksityispuolella työskennellessään Anna-Riikka sai kokemusta KELA:n vaikeavammaisten sekä heidän lähiympäristönsä kanssa työskentelemisestä. Tällöin asiakaskunta koostui pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on erilaisia puheen ja kielenkehityksen ongelmia, kuten kielellinen erityisvaikeus, kehitysvamma, artikulaatiovaikeuksia tai autismin kirjo. Samalla kertyi kokemusta maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä.

Vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet

Coronaria Kuntoutuksella Anna-Riikka tekee arviointi- ja kuntoutustyötä vuoroviikoin Reisjärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksissa. Asiakkaiden puheeseen ja kieleen liittyvät ongelmat vaihtelevat laajasti sisältäen mm. viivästynyttä puheen ja kielen kehitystä, artikulaatiovaikeuksia, äänihäiriöitä, afasiaa ja nielemishäiriöitä. Täydennyskoulutuksena Anna-Riikka on käynyt Tukiviittomat-kurssin, Harvinaiset orofakiaaliset oireyhtymät ja niiden kuntoutus -koulutuksen sekä PRT-menetelmän koulutuksen, mikä liittyy autismin kirjon sekä vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen vaikeuksia omaavien lasten kuntoutukseen. Lisäksi Anna-Riikka on suorittanut Musiikkiterapian perusopinnot (30op) omasta mielenkiinnostaan. Musiikki onkin hänelle mieluinen elementti ottaa mukaan osaksi puheterapeuttista kuntoutusta. Tällä hetkellä Anna-Riikka työskentelee osa-aikaisesti hoitaen muutaman päivän viikossa kotona 2- ja 4-vuotiaita lapsiaan.

KOULUTUS

Puheterapeutti FM 2011