Takaisin

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti

Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2011. Loppuharjoittelun suoritin Keski-Suomen keskussairaalan aikuisneurologisella kuntoutusosastolla, missä sain laajasti kokemusta mm. afasian ja nielemishäiriöiden puheterapeuttisesta arvioimisesta ja kuntoutuksesta osana moniammatillista tiimiä.

Espoon Rinnekoti-Säätiöllä työskentelin moninaisista syistä kehitysvammaisten sekä autististen lasten ja nuorten puheterapeuttisen arvioimisen ja kuntoutuksen parissa. Samalla sain kokemusta puhetta tukevien ja korvaavien AAC-menetelmien käyttämisestä, kuten kuvista ja tukiviittomista. Pääkaupunkiseudulla yksityispuolella työskennellessäni sain kokemusta KELA:n vaikeavammaisten sekä heidän lähiympäristönsä kanssa työskentelemisestä. Tällöin asiakaskuntani koostui pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on erilaisia puheen ja kielenkehityksen ongelmia, kuten kielellinen erityisvaikeus, kehitysvamma, artikulaatiovaikeuksia tai autismin kirjo. Samalla kertyi kokemusta maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä.

Coronaria Kuntoutuksella teen arviointi- ja kuntoutustyötä vuoroviikoin Reisjärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksissa. Asiakkaiden puheeseen ja kieleen liittyvät ongelmat vaihtelevat laajasti sisältäen mm. viivästynyttä puheen ja kielen kehitystä, artikulaatiovaikeuksia, äänihäiriöitä, afasiaa ja nielemishäiriöitä. Tällä hetkellä työskentelen osa-aikaisesti hoitaen muutaman päivän viikossa kotona 2- ja 4-vuotiaita lapsiani.

Täydennyskoulutuksena olen käynyt Tukiviittomat-kurssin, Harvinaiset orofakiaaliset oireyhtymät ja niiden kuntoutus -koulutuksen sekä PRT-menetelmän koulutuksen, mikä liittyy autismin kirjon sekä vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen vaikeuksia omaavien lasten kuntoutukseen. Lisäksi olen suorittanut Musiikkiterapian perusopinnot (30op) omasta mielenkiinnostani. Musiikki onkin minulle mieluinen elementti ottaa mukaan osaksi puheterapeuttista kuntoutusta.

Koulutukset

Puheterapeutti FM 2011

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Piia Haapalainen

Tiimivastaava, Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Lea Partanen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Laura Ansamaa

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin