Takaisin

Nina Näppilä

Puheterapeutti

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2014. Valmistumiseni jälkeen työskentelin terveyskeskuksissa eri puolilla Suomea, kunnes marraskuussa 2016 muutin takaisin Ouluun ja aloitin työt Coronarialla.

Terveyskeskuksissa työskennellessäni sain paljon kokemusta lasten eri kielellisten häiriöiden arvioinnista sekä kuntoutuksesta. Olen pääosin työskennellyt lasten kanssa, mutta olen pitänyt myös lyhyitä ääniterapiajaksoja aikuisille. Minulla on kokemusta erityisesti puhemotoriikan, epäselvän puheen sekä äänihäiriöiden kuntouttamisesta ja olen käynyt myös niihin liittyviä koulutuksia. Olen laulanut lapsesta asti, joten puheen kuntoutuksen lisäksi olen hyödyntänyt puheterapioissani paljon musiikkia ja rytmiä puheentuoton tukena.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM (Oulun yliopisto), 2014
-Pro gradun aihe: Melodinen intonaatioterapia kehityksellisen puheen apraksian kuntoutusmenetelmänä.

Laulupiirtämisen koulutus
Apusanamenetelmäkoulutus
Äänipäivät; tausta, tutkimista ja terapiaa -koulutus
Lasten ja aikuisen puheen apraksia- erotusdiagnostiikka ja kuntoutus -koulutus
OPT 1

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Henna Jurvakainen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Anneli Korhonen, Coronaria.

Anneli Korhonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Suvi Kunnasmäki

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Raahe

Saara Tuominen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin