Nina Näppilä

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Nina Näppilä työskentelee Oulun, Raahen ja Kalajoen alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Valmistuin puheterapeutiksi neljä vuotta sitten. Valmistumiseni jälkeen työskentelin terveyskeskuksissa eri puolilla Suomea, kunnes marraskuussa 2016 muutin takaisin Ouluun ja aloitin työt Coronarialla.

Terveyskeskuksissa työskennellessäni sain paljon kokemusta lasten eri kielellisten häiriöiden arvioinnista sekä kuntoutuksesta. Olen pääosin työskennellyt lasten kanssa, mutta olen pitänyt myös lyhyitä ääniterapiajaksoja aikuisille. Minulla on kokemusta erityisesti puhemotoriikan, epäselvän puheen sekä äänihäiriöiden kuntouttamisesta ja olen käynyt myös niihin liittyviä koulutuksia. Olen laulanut lapsesta asti, joten puheen kuntoutuksen lisäksi olen hyödyntänyt puheterapioissani paljon musiikkia ja rytmiä puheentuoton tukena.

Koulutus
Puheterapeutti, FM (Oulun yliopisto), 2014
-Pro gradun aihe: Melodinen intonaatioterapia kehityksellisen puheen apraksian kuntoutusmenetelmänä.

Laulupiirtämisen koulutus
Apusanamenetelmäkoulutus
Äänipäivät; tausta, tutkimista ja terapiaa -koulutus
Lasten ja aikuisen puheen apraksia- erotusdiagnostiikka ja kuntoutus -koulutus
*OPT 1 -koulutus (suoritan koulutuksen 12/2017)