Takaisin

Heidi Heiskanen

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Autismikirjon kuntoutus
 • Etenevien neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Etäterapia
 • Harvinaisten neurologiset sairaudet
 • Kehitysvammat
 • Kipukuntoutus
 • Kognitiivinen toimintaterapia
 • Koulutoimintaterapia
 • Laaja-alaiset kehitysviiveet
 • Leikkitaitojen kuntoutus
 • Liikuntavammat
 • Luovat terapiamenetelmät
 • Mielenterveyden haasteet
 • Motorinen koordinaatiohäiriö
 • Neurologiset sairaudet
 • Neuropsykiatriset haasteet
 • Ohjauksellinen toimintaterapia
 • Perhekeskeiset menetelmät
 • Psykofyysinen kuntoutus
 • Psyykkiset traumat
 • Selkäydinvammat
 • Sosiaaliset taidot
 • Tunne- ja itsesäätely
 • Yläraajaterapia

Työskentelen useiden eri asiakasryhmien kanssa sekä yksilö- että ryhmämuotoista terapiaa toteuttaen. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Erityisesti kipu- ja crps-kuntoutus on lähellä sydäntä. Terapiaprosessin toteuttamisessa minulle on tärkeää yhteistyö ja vuorovaikutus. Prosessin kuluessa asiakas oppii tietämään mitkä ovat hänen vahvuutensa ja mitkä kehittämisalueet. Usein omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa löytämään keinoja kehitettävien taitojen vahvistamiseen.

Kivun ja stressin hallinta on tärkeää ja samalla niin vaikeaa hankalissa elämäntilanteissa. Olen käynyt MBSR (mindfulness-basedstressreduction) –ohjaajakoulutuksen. Stressi voi lievittyä myös luontokokemuksen, kulttuurielämyksen tai oman luovan toiminnan kautta. Toteutan toimintaterapiaa kotiympäristön ohella mielelläni muuallakin lähiympäristössä.

Luovista toiminnoista erityisesti kirjoittaminen kuuluu omien opintojen ja harrastuksen kautta osaamiseeni. Lasten luovuus pääsee oikeuksiinsa sadutuksella ja samalla saattaa herätä motivaatio ja kiinnostus itseilmaisuun. Aikuisten kanssa oman tarinan tuottaminen ja muistelu ovat usein motivoivia toimintoja. Menneiden kautta voi löytyä suuntaa tulevalle. Haikujen kirjoittaminen voi toimia vaikka yläraajan kuntoutusharjoituksena.

Koulutukset

Toimintaterapeutti 2016
MBSR-Teacher
Psykoterapeuttisesti orientoitunut toimintaterapia
Psykofyysinen lähestymistapa toimintaterapiassa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Sarita Angeria

Sarita Angeria

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kiiminki Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi

Aino Auranaho

Aino Auranaho

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Aino Salminen

Aino Salminen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Rautionkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Alina Heikkilä

Alina Heikkilä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin