Takaisin

Henriikka Niemi

Toimintaterapeutti

Henriikka Niemi työskentelee toimintaterapeuttina Oulun seudulla.

"Olen valmistumisestani lähtien työskennellyt yksityisellä puolella lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Teen töitä asiakkaiden kodeissa, päiväkodeissa ja kouluilla. Minulla on kokemusta lasten toimintaterapiasta painottuen erilaisiin oppimisvaikeuksiin ja kehitysviivästymiin mm. hahmottamisen, karkea- ja hienomotoriikan, toiminnan ohjauksen, tarkkaavuuden, leikkitaitojen ja tunnetaitojen kuntoutus. Minulla on myös kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta sekä ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta.

Olen iloinen, empaattinen ja jokaisen perheen yksilölliset tarpeet huomioon ottava toimintaterapeutti. Koen oman työni innostavana ja antoisana. Minulle on tärkeää perhekeskeinen kuntoutus, asiakkaan lähiympäristön ohjaaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Hyödynnän terapiatyössä asiakkaiden mielenkiinnonkohteita ja leikkiä, mikä tekee terapiasta asiakkaalle mielekästä."

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2012

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2014
Sensorinen integraatio ja luova liikunta (kesken)
GOAL (Goal Orientated Assessment of Lifeskills - arviointimenetelmä)
Toiminnan ohjaus ja oppimisen vaikeudet
Hoivapuu – satuhierontavalmennus
Coronaria akatemian koulutukset:
Hahmotushäiriöt – ilmiö, teoria, arviointi ja kuntoutus lasten kuntoutuksessa
Itsesäätely: kehitys ja häiriöt
Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Anne Koistinen, Coronaria.

Anne Koistinen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Minna Eriksen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Laura Kulju

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Kemi - Valtakatu

Takaisin