Takaisin

Henriikka Eronen

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Aistitiedon käsittely
 • Autismikirjon kuntoutus
 • Etäterapia
 • Kognitiivinen toimintaterapia
 • Koulutoimintaterapia
 • Laaja-alaiset kehitysviiveet
 • Leikkitaitojen kuntoutus
 • Motorinen koordinaatiohäiriö
 • Neurologiset sairaudet
 • Neuropsykiatriset haasteet
 • Näönkäyttö- ja visuaalinen hahmottaminen
 • Ohjauksellinen toimintaterapia
 • Perhekeskeiset menetelmät
 • Sosiaaliset taidot
 • Tunne- ja itsesäätely

Henriikka on tällä hetkellä äitiyslomalla. Henriikka työskentelee toimintaterapeuttina Oulun seudulla.

"Olen valmistumisestani lähtien työskennellyt yksityisellä puolella lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Teen töitä asiakkaiden kodeissa, päiväkodeissa ja kouluilla. Minulla on kokemusta lasten toimintaterapiasta painottuen erilaisiin oppimisvaikeuksiin ja kehitysviivästymiin mm. hahmottamisen, karkea- ja hienomotoriikan, toiminnan ohjauksen, tarkkaavuuden, leikkitaitojen ja tunnetaitojen kuntoutus. Minulla on myös kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta sekä ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta.

Olen iloinen, empaattinen ja jokaisen perheen yksilölliset tarpeet huomioon ottava toimintaterapeutti. Koen oman työni innostavana ja antoisana. Minulle on tärkeää perhekeskeinen kuntoutus, asiakkaan lähiympäristön ohjaaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Hyödynnän terapiatyössä asiakkaiden mielenkiinnonkohteita ja leikkiä, mikä tekee terapiasta asiakkaalle mielekästä."

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2012

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2014
Sensorinen integraatio ja luova liikunta (kesken)
GOAL (Goal Orientated Assessment of Lifeskills - arviointimenetelmä)
Toiminnan ohjaus ja oppimisen vaikeudet
Hoivapuu – satuhierontavalmennus
Coronaria akatemian koulutukset:
Hahmotushäiriöt – ilmiö, teoria, arviointi ja kuntoutus lasten kuntoutuksessa
Itsesäätely: kehitys ja häiriöt
Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Sarita Angeria

Sarita Angeria

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kiiminki Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi

Aino Auranaho

Aino Auranaho

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Aino Salminen

Aino Salminen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Rautionkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Alina Heikkilä

Alina Heikkilä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin