Takaisin

Jenni Laava

Toimintaterapeutti

Jenni Laava työskentelee toimintaterapeuttina Inarin kunnan alueella.

"Työskentelen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, mutta tällä hetkellä pääsääntöisesti lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten parista minulla on kokemusta arviointi- ja terapiatyöstä perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Toteutan terapiaa yhteistyössä asiakkaan sekä hänen läheisten ja verkoston kanssa. Terapiatyössä minusta on tärkeää huomioida asiakkaan mielenkiinnonkohteet ja rakentaa kannustava ilmapiiri, sekä edistää asiakkaan suoriutumista ja osallistumista arjen toimintoihin toimien perhelähtöisesti.

Olen edelliseltä ammatiltani muotoilun moniosaaja, ja käytän mielelläni työssäni erilaisia luovia toimintoja. Minulle on tärkeää kehittää omaa ammatillista osaamista ja toteuttaa terapiaa tutkittuun tietoon perustuen. Ammatillista erityisosaamista minulla on liittyen lapsen kehityksen ja kasvun tukemiseen, toimintakyvyn arviointiin, aistitiedonkäsittelyn haasteiden kuntoutukseen, kuvien käyttöön, apuvälineiden tarpeen arvioon ja käytön ohjeistamiseen, ympäristön muokkaamiseen ja läheisten ja lähiympäristön ohjaamiseen liittyen."

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK) 2018
Artenomi (AMK) 2012

GAS (Goal Attainment Scaling)- täydennyskoulutus, 2015
Zones of regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 2019
Satujoogatyöpaja 2019
Tartu toimeen- tehtävätyöskentelytaitojen edistäminen 2018
Autismi- ja aspergerliiton autismikoulutussarja 2018
Monitarpeisten oppijoiden kuntouttava opetus (motoriset perusvalmiudet ja aistitoiminnot, kielenkehityksen tukeminen, sensorisen integraation teoria ja Sherborne-menetelmä) 2017
SeMoCo- jatkokurssi 2017
Avekki I- toimintatapamalli provosoitumisen hallintaan ja haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamiseen 2018
Esteetön viestintä ja piirtäminen 2017
Aistikoulutus AHDH-liitto, Aivoliitto sekä Autismi- ja Aspergerliitto 2017
Tukiviittomakoulutus 2019

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Iiris Kasanen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuopio - Käsityökatu

Marjo Maskonen

Toimintaterapeutti, erityisopettaja

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelitie

Roosa Ruokokoski

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Jaakonkatu

Tuuli Jylhä

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hämeenlinna

Takaisin