Takaisin

Katarina Machì

Toimintaterapeutti

Katarina Machi toimii toimintaterapeuttina Espoon ja Kauniaisten alueella. Olen tehnyt lasten ja nuorten kuntoutusta vuodesta 2010 moniammatillisessa työyhteisössä Coronaria Terapeijassa. Olen erikoistunut lasten ja nuorten neurologiseen ja neuropsykiatriseen kuntoutukseen. Työskentelen monien eri asiakasryhmien kanssa, mutta erityisesti minulla on osaamista lapsista, joilla on tunnesäätelyn ja käyttäytymisen pulmia, oppimiseen liittyviä vaikeuksia, aistisäätelyn häiriöitä, arjen toimintakykyä haittaavia neurologisia oireita, neuropsykiatrisia pulmia tai autismin kirjon
oireita.

Minulle tärkeää on tukea lapsen omia mielenkiinnon kohteita ja niiden kautta edistää lapsen osallistumista omassa arjessaan. Työssäni haluan auttaa lasta löytämään motivaation ja ilon oppimiseen. Vahvuuksiani ovat vuorovaikutussuhteen luominen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote. Teen tiivistä yhteistyötä lapsen perheen ja lähiympäristön kanssa, jotta kuntoutuminen ja arjen helpottuminen mahdollistuisi parhaiten.

Käytän puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä tarvittaessa tukemaan vuorovaikutusta. Kehitän ja ylläpidän ammattitaitoani
monipuolisella kouluttautumisella, ja osallistun säännöllisesti työnohjaukseen.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK) 2008

Täydentäviä koulutuksia:
- Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 2020
- Kognitiivinen viitekehys toimintaterapiassa 2020
- Luonteva vuorovaikutus – saavuta kuntoutuksen tavoitteet 2020
- Tenavat tasapainoon 2019
- Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa 2019
- RALLA – leikki- ja kaveritaitojen koulutus 2018     
- Tavoitteellinen kuntoutus ja ICF 2018
- CP-kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisesti, viitekehyksenä ICF - koulutussarja 2017
- Syöttämisen hyvät käytännöt 2016
- Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus 2014
- Sensory profile -koulutus 2012

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Tiia Valtonen, Coronaria.

Tiia Valtonen

Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen- ja nuotti-valmentaja

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Jaakonkatu

Toimintaterapeutti Gabriela Blomqvist, Coronaria.

Gabriela Blomqvist

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Raasepori

Toimintaterapeutti Henrika Backman, Coronaria.

Henrika Backman

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Jemima Pasuri

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Takaisin