Takaisin

Kati Seppänen

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Afasiakuntoutus
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Nielemisen kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puhemotoriikan ja artikulaation kuntoutus
 • Syömisen kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus
 • Änkytyksen ja puheen sujuvuuden kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Kati Seppänen työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Taivalkosken seudulla.

Suurin osa työkokemuksestani on kertynyt terveyskeskuksista, joissa olen saanut laajaa kokemusta sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden terapioista. Olen työskennellyt myös Kelan vaativaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden kanssa.

Erityisen paljon kokemusta lasten osalta on kertynyt viivästyneen puheen ja kielen kehityksen, kielellisen erityisvaikeuden ja epäselvän puheen sekä äännevirheiden hoitamisesta. Aikuisten osalta kokemusta on eniten afasian, nielemisvaikeuksien ja äänihäiriöiden terapiasta.

Työssäni minulle on tärkeää positiivinen vuorovaikutus asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö asiakkaan asioissa.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2004

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus.
Puhetta puheesta. Puheen motoriset perusvalmiudet, verbaalinen dyspraksia ja sen kuntoutus.
Puhe ju-ju-jumissa. Änkyttävän lapsen puheterapia.
Lasten änkytyskoulutus.
Verbaali dyspraksia fonologian ja kuntoutuksen työpajoissa.
Organic dysfagia: Evaluation and Treatment with Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation Certification (DPNS).
Oral Placement Therapy 1 (OPT).
Lievän afasian tutkiminen ja kuntouttaminen.
Puheen ja nielemisen kuntoutus etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Mari Sassi

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Anne Vehkaperä

Anne Vehkaperä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Lamellitalo

Takaisin