Kati Seppänen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Kati Seppänen työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Taivalkosken seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA 

Suurin osa työkokemuksestani on kertynyt terveyskeskuksista, joissa olen saanut laajaa kokemusta sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden terapioista. Olen työskennellyt myös Kelan vaativaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden kanssa.

Erityisen paljon kokemusta lasten osalta on kertynyt viivästyneen puheen ja kielen kehityksen, kielellisen erityisvaikeuden ja epäselvän puheen sekä äännevirheiden hoitamisesta. Aikuisten osalta kokemusta on eniten afasian, nielemisvaikeuksien ja äänihäiriöiden terapiasta.

Työssäni minulle on tärkeää positiivinen vuorovaikutus asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö asiakkaan asioissa.

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM 2004

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus.
Puhetta puheesta. Puheen motoriset perusvalmiudet, verbaalinen dyspraksia ja sen kuntoutus.
Puhe ju-ju-jumissa. Änkyttävän lapsen puheterapia.
Lasten änkytyskoulutus.
Verbaali dyspraksia fonologian ja kuntoutuksen työpajoissa.
Organic dysfagia: Evaluation and Treatment with Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation Certification (DPNS).
Oral Placement Therapy 1 (OPT).
Lievän afasian tutkiminen ja kuntouttaminen.
Puheen ja nielemisen kuntoutus etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa.